léky

TRAVATAN - travoprost

Co je TRAVATAN?

TRAVATAN je čirý roztok očních kapek obsahujících účinnou látku travoprost.

Na co se přípravek TRAVATAN používá?

TRAVATAN je indikován ke snížení nitroočního tlaku (uvnitř oka). Používá se u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem (onemocnění, při kterém se zvyšuje oční tlak, protože tekutina nemůže vytékat z oka) au pacientů s oční hypertenzí (oční tlak nad normální).

Přípravek je dostupný pouze na lékařský předpis.

Jak se přípravek TRAVATAN používá?

Dávka je jedna kapka TRAVATANu do postiženého oka (očí) jednou denně, nejlépe večer. Použití přípravku TRAVATAN se nedoporučuje u pacientů mladších 18 let.

Jak přípravek TRAVATAN působí?

Když se zvýší nitrooční tlak, způsobí poškození sítnice (membrána citlivá na světlo umístěná v zadní části oka) a zrakového nervu (nerv používaný k odesílání signálů z oka do mozku), což způsobuje těžkou ztrátu zraku. a dokonce slepotu. Snížením tlaku TRAVATAN snižuje riziko poranění. Léčivá látka přípravku TRAVATAN, travoprost, je analogem prostaglandinů (umělá kopie přírodní látky, prostaglandinu).

V oku prostaglandin zvyšuje odvodnění komorové vody (průhledná kapalina přítomná uvnitř oka) směrem ven. TRAVATAN působí stejným způsobem, zvyšuje odtok komorové vody, čímž snižuje tlak uvnitř oka.

Jak byl přípravek TRAVATAN zkoumán?

Přípravek TRAVATAN byl zkoumán u 1 989 pacientů ve třech hlavních studiích trvajících 6-12 měsíců. Všechny tři studie srovnávaly travoprost s timololem, lékem běžně používaným při léčbě glaukomu. Jedna ze tří studií také zahrnovala srovnání s latanoprostem (jiný analog prostagladinu používaný k léčbě glaukomu). Hlavním měřítkem účinnosti bylo snížení nitroočního tlaku. Další studie porovnávala účinnost přípravku TRAVATAN jako doplňkové terapie v léčbě pacientů, kteří již užívali timolol (427 pacientů, doba trvání 6 měsíců).

Jaký přínos přípravku TRAVATAN byl prokázán v průběhu studií?

TRAVATAN se ukázal jako přinejmenším stejně účinný jako timolol a stejně účinný jako latanoprost při snižování nitroočního tlaku. Kombinovaná léčba s TRAVATANem a timololem vyvolala další pokles nitroočního tlaku u pacientů, kteří nebyli kontrolováni samotným timololem.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem TRAVATAN?

Mezi nejběžnější vedlejší účinky pozorované při užívání přípravku TRAVATAN (pozorované u více než 1 pacienta z 10) patří oční hyperémie (zvýšený průtok krve do oka, který způsobuje podráždění a zarudnutí oka) a změna řas, včetně \ t zvýšení délky, tloušťky nebo počtu řas. Úplný seznam vedlejších účinků hlášených v souvislosti s přípravkem TRAVATAN je uveden v příbalových informacích.

Přípravek TRAVATAN by neměly užívat osoby s přecitlivělostí (alergií) na travoprost nebo na kteroukoli jinou látku. Přípravek TRAVATAN obsahuje benzalkoniumchlorid, který může způsobit neprůhlednost měkkých kontaktních čoček. Proto by lidé, kteří nosí měkké kontaktní čočky, měli věnovat zvláštní pozornost.

Na základě čeho byl přípravek TRAVATAN schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) rozhodl, že přínosy přípravku TRAVATAN převyšují jeho rizika při léčbě zvýšeného nitroočního tlaku u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem nebo oční hypertenzí, a proto doporučil, aby byl přípravek schválen. uvádění na trh.

Více informací o TRAVATANu

Dne 27. listopadu 2001 vydala Evropská komise společnosti Alcon Laboratories (UK) Limited povolení k uvedení na trh platné pro přípravek TRAVATAN platné v celé Evropské unii.

Registrace byla prodloužena dne 27. listopadu 2006.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek TRAVATAN je k dispozici zde.

Poslední aktualizace tohoto shrnutí: 02-2007.