léky

TAVANIC ® Levofloxacin

TAVANIC® je léčivo na bázi hemihydrátu levofloxacinu

TERAPEUTICKÁ SKUPINA: Antimikrobiální látky - antibiotika pro systémové použití

IndikaceAkční mechanismusStudie a klinická účinnost Pokyny pro použití a dávkováníPozorování Těhotenství a laktaceInterakceContraindikaceNežádoucí účinky

Indikace TAVANIC ® Levofloxacin

TAVANIC ® je indikován k léčbě infekcí způsobených mikroorganismy citlivými na chinolony a zejména Levofloxacin.

Tato látka se ukázala být zvláště účinná proti patogenům zodpovědným za patologické stavy dýchacích cest, kůže a měkkých tkání.

Mechanismus účinku TAVANIC ® Levofloxacin

TAVANIC ® vděčí za svou zvláštní klinickou účinnost přítomnosti účinné látky Levofloxacin, antibiotikum patřící do kategorie fluorochinolonů třetí generace, tedy také účinné vůči streptokokům, enterokokům a atypickým intracelulárním bakteriím.

Jeho aktivita, v podstatě spojená se schopností zastavit proliferaci bakterií, inhibující enzymy, jako je DNA gyráza a DNA topoizomerázy, je někdy ohrožena nástupem mechanismů rezistence, které činí bakterie imunní vůči farmakologickému účinku antibiotika.

Tyto mechanismy, reprezentované změnou biologického cíle, expresí efluxních pump a inaktivací enzymů, zabraňují léčivu v dosažení terapeuticky účinných koncentrací v bakteriálním cytosolu, čímž brání antibiotiku v provádění jeho terapeutického účinku.

Tyto stavy jsou v rozporu s vynikajícími farmakokinetickými vlastnostmi, které umožňují, aby byl Levofloxacin, který je podáván orálně, absorbován systémově a okamžitě distribuován do různých tkání, přičemž je schopen uplatnit post-antibiotický účinek v různých hodinách.

Eliminace nezměněné účinné látky močí rozšiřuje antiseptický účinek i na močové cesty, i když nepředstavuje specifickou terapeutickou indikaci.

Provedené studie a klinická účinnost

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY NA LEVOFLOXACINE

Kazuistika, která demonstruje velmi vzácný výskyt nežádoucí reakce na Levofloxacin s největší pravděpodobností stanovenou přecitlivělostí na léčivou látku, která není včas diagnostikována.

Tato forma bulózní pemfigoidu je naštěstí regresivní, jakmile je terapie pozastavena.

EFEKTIVNOST LEVOFLOXACÍNU V ZAŘÍZENÍ NA MÍSTNÍ A RESPIRAČNÍ INFEKCE \ t

Klinická studie provedená na více než 250 pacientech prokázala, že levofloxacin, podobně jako analogy novější formulace, může být účinný a dobře snášen při léčbě infekcí dýchacích cest a močových cest.

DIABETICKÉ PACIENTY A HEPATOTOSSICITA LEVOFLOXACÍNEM

Důležitý přehled, který hodnotí různá data v literatuře, identifikuje diabetické pacienty, kteří jsou léčeni inzulínem, jako třídu, která je náchylnější k vedlejším účinkům Levofloxacinu a zejména proti hepatotoxicitě.

Způsob použití a dávkování

TAVANIC ®

Levofloxacin 250 - 500 mg potahované tablety.

Dávkování levofloxacinu má být definováno příslušným lékařem na základě fyziopatologických stavů pacienta, závažnosti klinického obrazu a terapeutických cílů.

Obecně by dávky měly být mezi 250 mg a 1000 mg Levofloxacinu denně, které mohou být užívány ve dvou dávkách, přičemž dávejte pozor na prodloužení léčby nejméně 48 hodin po vymizení symptomů.

Varování TAVANIC ® Levofloxacin

Ačkoliv je použití přípravku TAVANIC® obecně bezpečné a dobře snášené, lékař by měl věnovat zvýšenou pozornost podávání Levofloxacinu, aby se zabránilo nepříjemným vedlejším účinkům.

Z tohoto důvodu by bylo vhodné, aby pacienti trpící onemocněním ledvin, pacienti trpící nedostatkem glukózy 6 fosfát dehydrogenázy, pacienti trpící epilepsií a pacienti v růstové fázi, měli s použitím přípravku TAVANIC ® velkou opatrnost, aby snížili riziko. zvýšené perzistence cirkulujícího léku, hemolytických krizí, křečových krizí a vysoce oslabujících patologických jevů šlach.

Je také užitečné si uvědomit, jak mohou fluorochinolony indukovat:

  • fotosenzitivita, čímž se zvyšuje riziko erytému a kožní vyrážky při vystavení ultrafialovému záření;
  • průjem a gastroenterická onemocnění s překrývajícími se infekcemi Clostridium difficile po prodloužené terapii.

PREGNANCY A BREASTFEEDING

Neexistence studií schopných objasnit bezpečnostní profil Levofloxacinu pro exponovaný plod a jeho schopnost soustředit se v mateřském mléku v terapeutických dávkách, rozšířit výše uvedené kontraindikace na použití přípravku TAVANIC ® také na těhotenství a následující období. kojení.

interakce

Pacienti užívající léčbu přípravkem TAVANIC ® by měli věnovat zvláštní pozornost současnému užívání: \ t

  • Potraviny, doplňky a léčiva obsahující divalentní kovy, s ohledem na schopnost vytvářet chelatační komplexy, odpovědné za snížení terapeutické účinnosti antibiotika;
  • Tiazanidin, metotrexát, teofylin, xanthin a fenytoin vzhledem ke změněné tubulární sekreci indukované fluorochinolonem a následnému posílení biologických a kolaterálních účinků;
  • Perorální antikoagulancia v důsledku zvýšené antikoagulační aktivity vyvolané antibiotikem.

Kontraindikace TAVANIC ® Levofloxacin

TAVANIC ® je kontraindikován u pacientů, kteří jsou přecitlivělí na léčivou látku nebo na některou z jejích pomocných látek, u pacientů, kteří se vyvíjejí, na pacienty se závažným onemocněním ledvin nebo křečemi.

Nežádoucí účinky - Vedlejší účinky

Různé klinické studie a běžná klinická praxe ukazují nauzeu, průjem, zvracení, bolest břicha a v závažných případech pseudomembranózní kolitidu, hyperransaminasémii a zhoršenou funkci ledvin, bolest hlavy, podrážděnost, křeče a riziko epileptogenního onemocnění a pouze vzácně, tendinitis a artralgie, zejména během růstových fází u pacientů užívajících fluorochinolony.

Naštěstí symptomy ustoupí spontánně po přerušení léčby.

Poznámky

TAVANIC ® je lék na předpis.