léky

SINTOCEF ® Cefonicid

SINTOCEF ® je léčivo na bázi sodné soli Cefonocidu

TERAPEUTICKÁ SKUPINA: Obecné antimikrobiální látky pro systémové použití - Cefalosporiny

IndikaceAkční mechanismusStudie a klinická účinnost Pokyny pro použití a dávkováníPozorování Těhotenství a laktaceInterakceContraindikaceNežádoucí účinky

Indikace SINTOCEF ® Cefonicid

SINTOCEF® je indikován k léčbě bakteriálních infekcí, které jsou udržovány mikroorganismy citlivými na cefalosporiny.

Bylo také prokázáno, že SINTOCEF® je účinný při profylaxi antibiotik před, po a po operaci.

Mechanismus účinku SINTOCEF ® Cefonicid

SINTOCEF®, antibiotikum používané při léčbě obtížných infekcí obecně podporovaných gram-negativními bakteriemi rezistentními na penicilin, je léčivo na bázi Cefonicidu, polosyntetické účinné složky patřící do kategorie beta-laktamových antibiotik a konkrétněji cefalosporinů druhé generace.

Zejména s těmito posledně uvedenými sdílí jak mechanismus účinku, charakterizovaný inhibicí transpeptidační reakce, tak tvorbou zesíťování mezi molekulami peptidoglykanů použitelnými ke stabilizaci bakteriální stěny, a to jak širokého spektra účinku tak přirozená odolnost vůči inhibičnímu účinku penicilináz a bakteriálních beta-laktamáz.

Cefonoicid je intramuskulárně nebo intravenózně distribuován do různých tkání a biologických tekutin, s výjimkou mozkomíšního moku, který provádí vlastní antibiotický účinek po dobu 24 hodin po požití.

Po poločasu asi 4-5 hodin je většinou eliminován ledvinami.

Provedené studie a klinická účinnost

1.ANAPLASSI INDUKOVANÝ CEFONICIDEM

J Investig Allergol Clin Immunol. 2007; 17 (4): 281.

Důležitá kazuistika, která hlásí výskyt těžké anafylaxe po podání cefonicidu. Především z těchto důvodů by bylo vhodné provést důkladnou lékařskou anamnézu, která posoudí možnou přítomnost stavů neslučitelných s léčbou před užíváním antibiotik.

2 CEFONICID V ZAOBCHÁZEJÍCÍCH SLUŽBÁCH VE SPOLEČENSTVÍ

Int J Mol Med., 1998, září (2): 343-8.

Práce, která demonstruje účinnost cefonicidu při léčbě pneumonie získané komunitou, navzdory marketingu léků, jako je chloramfenikol, schopných udržet stejnou účinnost při nižších nákladech.

3. CEFONOCID V PREVENCI INFEKCÍ SURGICAL SITE

J Chemother. 1995 Jun; 7 (3): 216-20.

Studie demonstrující účinnost cefonocidu, užívaného v předoperační fázi, při prevenci vzniku bakteriálních infekcí při chirurgické rekonstrukční terapii během karcinomu hlavy a krku.

Způsob použití a dávkování

SINTOCEF ®

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 1 g Cefonicidu.

Konkrétní farmakokinetické vlastnosti cefonocidu, které jsou schopny udržet léčebný účinek po dobu 24 hodin po jeho užití, umožňují denní podávání SINTOCEF® (1 gram) intramuskulárně i intravenózně.

Pouze ve velmi výjimečných případech může být nutné dávky dále zvyšovat, zatímco u starších pacientů nebo pacientů s renální insuficiencí může být nutná další úprava.

V každém případě by mělo být podání přípravku SINTOCEF ® prováděno pod přísným lékařským dohledem.

Upozornění SINTOCEF ® Cefonicid

Před zahájením léčby přípravkem SINTOCEF ® a během léčby přípravkem SINTOCEF ® je nutný pečlivý lékařský vstup a pravidelné sledování renálních funkcí.

Zvláštní opatrnost je namísto toho nezbytná u starších a nefropatických pacientů, obvykle citlivějších na vedlejší účinky antibiotické léčby.

Pokud se u pacienta rozvine jakýkoli vedlejší účinek nebo neočekávaný nežádoucí účinek, měl by se neprodleně poradit se svým lékařem, s nímž vyhodnotí možnost přerušení léčby.

Léčba antibiotiky by měla být prodloužena nejméně 48 hodin po vymizení klinických příznaků, aby se zabránilo možným recidivám.

PREGNANCY A BREASTFEEDING

Užívání přípravku SINTOCEF ® během těhotenství a v následujícím období kojení je obecně kontraindikováno, i když může být výjimečně tolerováno v případech, kdy je to skutečně nutné, a vždy pod dohledem lékaře.

interakce

I když farmakologické interakce, které jsou hodné klinického významu, téměř chybí, musí pacient podrobený antibiotické terapii přípravkem SINTOCEF ® věnovat zvláštní pozornost kontextovému předpokladu potenciálně nefrotoxických léčiv, který je schopen dále ohrozit excitační schopnosti tohoto orgánu.

Kontraindikace SINTOCEF ® Cefonicid

Použití přípravku SINTOCEF ® je kontraindikováno u pacientů přecitlivělých na peniciliny a cefalosporiny nebo na jejich pomocné látky a lidokain (pro intramuskulární podání).

Nežádoucí účinky - Vedlejší účinky

Ačkoli ve vzácných případech různé klinické studie a pečlivé sledování po uvedení přípravku na trh prokázaly, že příjem cefalosporinů, a tedy i cefonidů, může určit vzhled:

  • Gastrointestinální reakce, jako je nevolnost, zvracení a průjem;
  • Poruchy ledvin, jako je tubulární a glomerulární poškození doprovázené abnormalitami moči a proteinurií;
  • Hematologické reakce, jako je hemolytická anémie, neutropenie, leukopenie a myeloinhibice;
  • Poškození jater pozorovatelné hypertransaminasémií a hyperbilirubinemií;
  • Letargie, křeče, křeče a různé neurologické symptomy;
  • I závažné alergické reakce, jako je angioedém, svědění, kopřivka, bronchospasmus, hypotenze a anafylaktický šok.

Poznámky

SINTOCEF ® je lék podléhající povinnému lékařskému předpisu.