léky

VICKS TOSSE® Dextromethorfan

VICKS TOSSE® je léčivo na bázi dextromethorfan bromidhydrátu

TERAPEUTICKÁ SKUPINA: Kašelná sedativa

IndikaceAkční mechanismusStudie a klinická účinnost Pokyny pro použití a dávkováníPozorování Těhotenství a laktaceInterakceContraindikaceNežádoucí účinky

Indikace VICKS TOSSE ® Dextromethorfan

VICKS TOSSE® je lék používaný jako látka potlačující kašel při zánětlivých nebo alergických onemocněních.

Mechanismus účinku VICKS TOSSE® Dextromethorfan

Dextrometorfan, účinná složka VICKS TOSSE®, je syntetický derivát získaný z účinných látek náležejících do kategorie opioidů, s nimiž však nesdílí typické analgetické účinky.

Ve skutečnosti je Dextromethorfan vybaven mírným sedativním účinkem, s největší pravděpodobností spojeným se schopností zvyšovat lokální koncentrace serotoninu, nasměrovaný poměrně selektivním směrem k nervovému centru kašle, jehož aktivace souvisí s nástupem tohoto symptomu.

V důsledku toho je antitusická aktivita této účinné látky způsobena hlavně jejím centrálním působením, aniž by zasahovala do lokálních mechanismů na bázi reflexu kašle, jehož účinnost však určuje jeho široké použití v klinickém prostředí.

Z hlediska farmakokinetiky naopak dobrá systémová absorpce podporuje klinickou účinnost léčiva, i když jeho metabolismus v játrech výrazně zvyšuje riziko farmakologicky významných interakcí.

Provedené studie a klinická účinnost

DESTROMETORFAN A NEUROLOGICKÉ PŘÍZNAKY

J Emerg Med. 1999 Mar-Apr; 17 (2): 285-8.

Kazuistika, která uvádí výskyt závažných vedlejších účinků, jako je ataxie, psychóza a hyper-podrážděnost u pediatrického pacienta léčeného přípravky proti kašli na bázi pseudoefedrinu a dextrometorfanu.

DESTROMETORFAN FARMACOGENOMICS

Clin Pharmacol Ther. 1996 Sep; 60 (3): 295-307.

velmi zajímavá farmakogenomická studie, která demonstruje, jak polymorfismy genu kódujícího cytochromiální enzym CYP2D6 mohou významně ovlivnit terapeutickou aktivitu léčiva, což vyžaduje možné adaptace i v normálně používaných dávkách.

DESTROMETORPHANUS A JEHO METABOLITY V KLINICKÉ PRAXI

Drugs Exp Clin Res., 1994, 20 (5): 199-203.

Celo-italská experimentální studie, která vyhodnocuje farmakokinetické vlastnosti Dextromethorphan, zdůrazňuje možnost použití i jeho metabolitů, zjevně s antitusickou účinností, v klinické praxi, čímž se snižuje jaterní závazek v metabolismu léčiva.

Způsob použití a dávkování

VICKS TOSSE®

133 mg sirupu dextromethorfan bromidu na 100 ml sirupu.

Tablety hydrochloridu dextromethorfan bromidu 7, 33 mg.

Typický dávkovací režim obecně poskytuje pro dospělé použití 15 ml sirupu nebo 2 tablety každých 6 hodin po dobu maximálně 3 až 4krát denně.

Váš lékař by měl u pediatrických pacientů nebo u pacientů, kteří trpí určitými klinickými stavy, upravit dávkování a specifické terapeutické protokoly.

Léčba by neměla trvat déle než 5-7 dnů léčby bez konzultace se svým lékařem.

Varování VICKS TOSSE® Dextromethorfan

Použití VICKS TOSSE®, vzhledem k přítomnosti účinné látky se sedativní a návykovou aktivitou a jejích charakteristických farmakokinetických vlastností, by mělo probíhat po lékařské konzultaci.

Zvláštní opatrnost při používání tohoto léčiva by měla být u pacientů trpících chronickými nebo perzistujícími respiračními patologiemi, patologií jater a renálními patologiemi, u nichž by změna farmakokinetických vlastností Dextromethorfanu mohla určit nástup potenciálních vedlejších účinků.

Je také užitečné si pamatovat na terapeutickou aplikaci Dextromethorfanu, zaměřenou výhradně na kontrolu symptomů, a nikoli na vyřešení základní patologie, pro kterou by měla být provedena další vyšetření.

VICKS TOSSE® obsahuje sacharózu, proto je jeho použití kontraindikováno u pacientů trpících nedostatkem sacharázového enzymu, intolerancí fruktózy a glukózo-galaktózovou malabsorpcí.

Doporučuje se přípravek uchovávat mimo dosah dětí.

PREGNANCY A BREASTFEEDING

Výše uvedené kontraindikace k užívání přípravku VICKS TOSSE® se vztahují také na těhotenství a následné období kojení vzhledem k absenci studií schopných plně charakterizovat bezpečnostní profil léčiva pro zdraví plodu a kojence.,

interakce

Doporučuje se vyvarovat se používání přípravku VICKS TOSSE® během a během dvou týdnů po použití antidepresiv MAO inhibitorů.

Během léčby dextrometorfanem by bylo rovněž nutné zabránit konzumaci alkoholu.

Kontraindikace VICKS TOSSE® Dextromethorfan

Použití přípravku VICKS TOSSE® je kontraindikováno u pacientů, kteří jsou přecitlivělí na léčivou látku nebo na některou z jejích pomocných látek, u pacientů trpících závažným onemocněním jater a ledvin a kontextově a během dvou týdnů po léčbě antidepresivy MAO inhibitory.

Nežádoucí účinky - Vedlejší účinky

Navzdory použití přípravku VICKS TOSSE® je obecně bezpečný a bez klinicky významných vedlejších účinků, může pacient v terapii někdy pociťovat ospalost, nevolnost, zvracení, bolest břicha a závratě.

Výskyt závažných nežádoucích účinků je naštěstí vzácnější.

Poznámky

VICKS TOSSE® je lék bez lékařského předpisu.