potravinářských přídatných látek

E505 - Uhličitan železa

E505 KARBONÁT ŽELEZU

Uhličitan železa je přísada používaná jako regulátor kyselosti, ale používá se hlavně k obohacení potravin železem.

Díky své funkci může být proto obsažen v obohacených (vitaminizovaných) potravinách a farmaceutických přípravcích, stejně jako v jiných produktech.

V současné době nejsou známy žádné negativní vedlejší účinky na lidské zdraví.

Při vysokých koncentracích má laxativní účinek.

ADI DOSE: neurčeno

E500E503E504E505E507E508E509E510
E511E512E513E514E515E516E517E520-523
E524E525E526E527E528E529E530E535-536
E538E541E544, E545E551E552, E553E554E558E559