zdraví novorozence

Syndactyly - příčiny a symptomy

definice

Syndactyly je vrozená vada charakterizovaná fúzí dvou nebo více prstů nebo prstů na nohou .

Svařování prstů může být omezeno na kůži a měkké tkáně nebo může také ovlivnit složku kosti. Syndactyly proto může být částečné nebo úplné, membránové (prsty s pažemi) nebo těsné (úzké spojení s distálním okrajem). Dále může být asociován s jinými malformativními anomáliemi, jako je brachydactyly (nadměrná krátkost prstů) nebo polydakticky (přítomnost nadpočetného prstu).

Syndactyly se může projevit izolovanou formou; v přibližně polovině případů je však dědičný. Je nalezen například u některých dětí s delecí terminální části krátkého ramene chromozomu 5 (delece 5p nebo syndromu "Cri du Chat") a v některých formách osteopetrózy. Kromě toho může být vrozená fúze prstů součástí komplexních malformativních syndromů, jako v případě Apertova syndromu a syndromu VATER / VACTERL.

Velmi raná intervence (18-36 měsíců) umožňuje, aby se defekt chirurgicky korigoval a umožnil mu správné použití ruky nebo nohy.

Možné příčiny * Syndactyly

  • osteopetrózy
  • Fetoalkoholový syndrom