zdraví

Kdo je srdeční chirurg?

Srdeční chirurgie je oborem medicíny, který studuje vlastnosti a chirurgické postupy léčby srdečních onemocnění.

Srdeční chirurg je tedy chirurg, který se specializuje na diagnostiku a léčbu srdečních onemocnění.

INTERVENCE KARDIOCHIRURGO

Srdeční chirurg se věnuje především operacím na srdci, jejichž cílem je uvolnit zúžení koronárních tepen, obcházet koronární obstrukci, obnovit defektní ventil, uzavřít interatriální nebo interventrikulární otvor nebo instalovat kardiostimulátor nebo kardiostimulátor. implantovaného defibrilátoru.

Kromě toho je také odborníkem na provádění transplantací srdce - které jsou vyhrazeny pro případy závažného srdečního selhání - a při eliminaci aneuryzmat, které se mohou tvořit nebo vystupovat na vzestupné aortě (tj. První aortě ze srdce). nebo na srdečních dutinách.

Mezi nejoblíbenější postupy patří:

  • Koronární bypass
  • Koronární angioplastika
  • Implantace kardiostimulátoru pro regularizaci srdečního rytmu
  • Oprava nebo výměna vadných srdečních chlopní

MOŽNÉ CHRÁNĚNÉ PŘÍSTUPY

Kardiochirurg může provádět své vlastní operace s různými chirurgickými postupy: nejaktivnější je klasický, prováděný po torakotómii a v mimotělním oběhu (CEC), ale kardiální katetrizace a operace „bije srdce“ probíhají stále více a více, otevření hrudníku a použití srdce-plicní stroj pro CEC.