andrologie

Kdo je androlog?

Andrologie je obor vnitřního lékařství, který studuje a léčí problémy reprodukčního a močového traktu.

Androlog je tedy internistickým expertem v diagnostice a léčbě nemocí, které mohou ovlivnit mužské orgány zodpovědné za reprodukci (penis, varlata, prostata a semenné váčky) a vylučování moči (ledviny, močovody, močový měchýř a močové měchýře). močová trubice).

ANDROLOGIST NEBO NENÍ UROLOGIST?

Všichni andrologové jsou také urologové, tj. Lékařští internisté se specializují na identifikaci a léčbu nemocí, které mohou ovlivnit močové cesty obou pohlaví a mužského reprodukčního systému.

Odborník na andrologii má proto mnohem širší přípravu, než je někdy veden k přemýšlení, protože teprve později se rozhodne omezit své pole působnosti.

Termín andrology pochází z řeckého slova “ aner ”, jehož genitiv je “ andros ”, který znamená člověka.

PROČ BY SE MALI AROLOGIE?

Je povinností andrologů starat se o muže trpící erektilní dysfunkcí (impotencí), neplodností, orchitidou, kryptorchidismem, hypospadií, balanitisem, Peyronovou chorobou, retrográdní ejakulací atd.

Kromě toho se mnoho andrologických odborníků věnuje také plánování a provádění chirurgických výkonů, jako je obřízka, vazektomie (a opačná intervence) nebo orchidopexie.