výživy a zdraví

Alkalinujte moč

Alkalizující moč je proces dobrovolné úpravy pH renálního filtrátu, a tedy i krve; je zásadní pokusit se alkalizovat moč, pokud se zjistí metabolická acidóza, což je stav nepříznivý pro organickou homeostázu vyvolanou nadměrnou přítomností kyselinových molekul.

Ty mohou být exogenního nebo endogenního původu, stejně tak mohou mít odlišnou povahu a funkci, ale všechny mají schopnost měnit acidobazickou rovnováhu organismu.

Lékařské aspekty

Význam alkalizace moči v oblasti medicíny

Alkalizování doslovně znamená “dělat alkalický / základní”, to je chemický proces, který zvyšuje pH roztoku; v případě moči, farmakologický výzkum experimentoval s různými aktivními složkami, které dovolí variace ve filtrátu se pohybovat od 5 k 8.5 (kde neutrální je 7). Mezi těmito molekulami jsou nejpoužívanějšími inhibitory karboanhydrázy (diuretika); působí tak, že zabraňují reabsorpci hydrogenuhličitanu a nacházejí uplatnění v pufru farmakologických předávkování usnadňujících vylučování moči. Citráty jsou také velmi rozšířené, které jsou přímo vyloučeny, zabraňují krystalizačnímu srážení léčiv a tím zabraňují vzniku ledvinových kamenů; ostatní izomery vstupují do Krebsova cyklu, přeměňují se na bikarbonáty a nepřímo alkalizují pH moči. Citráty také vykonávají mírnou antibakteriální a protizánětlivou funkci.

Onemocnění, které nejčastěji potřebuje alkalizovat moč, je urátové kameny, typické pro hyperurikosurické pacienty; naštěstí tato porucha může zcela ustoupit s jediným spojením zásad a acetazolamidu (vyhnout se hyperkalciurickým subjektům).

Alkalinizace moči je základním postupem také při prevenci komplikací vyvolaných antineoplastickou chemoterapií vysokými dávkami methotrexátu (antimetabolit). V tomto případě je nutné přísné sledování parametrů funkce ledvin a koncentrace léku v krvi, ale bez zanedbávání udržování stavu hydratace a alkalizace moči. Nejvhodnější alkalizační činidla jsou: infuze acetazolamidu a bikarbonátu.

Zdravotní aspekty

U zdravých jedinců alkalizujte moč

Vyhodnocení pH moči je užitečným nástrojem pro monitorování acidobazické rovnováhy organismu, nicméně je nezbytné zdůraznit, že patologické změny pH krve jsou snadněji identifikovány vzhledem k závažnosti symptomů, které s nimi souvisí (kolaps, bezvědomí a smrt). Naopak malé změny pH moči jsou normální a naprosto neškodné a představují vysoce účinný systém čištění krve ledvinami. Ve fyziologických podmínkách jsou pufrový systém a glomerulární filtrace dokonale schopny dodržet udržení rovnováhy acidobazické rovnováhy za předpokladu, že organismus je neustále podporován BALANCED FOOD REGIME. Poskytuje:

  • Správná dodávka vody 1 ml / kcal zavedené energie a přizpůsobená pocení subjektu
  • Správná dodávka minerálních solí a stopových prvků, zejména ze zeleniny a ovoce
  • Omezení nadbytku proteinu a relativní akumulace dusíku
  • Stimulace keto-acidózy vyvolané dietou výboje sacharidů
  • Omezení alkoholu a kávy

V případě mírné acidózy vyvolané nevhodnou dietou je zásadní snaha o alkalizaci moči; toto preventivní opatření z dlouhodobého hlediska umožňuje snížit „pravděpodobný a pravděpodobný“ rizikový faktor četných degenerativních patologií: artrózy, osteoporózy atd.

Je možné sledovat trend pH moči pomocí detekční techniky opakované třikrát denně po dobu 7 dnů s použitím jednoduchého lakmusového papíru nalezeného ve všech lékárnách. Aritmetický průměr 21 detekcí odpovídá relativnímu stupni kyselosti moči.

bibliografie:

  • Příručka klinické výživy. MediCare - Rosalba Mattei - FrancoAngeli - strana 257
  • Onkologická medicína. 8. vydání - G. Bonadonna, G. Robustelli della Cuna, P. Valagussa - Elsevier Masson - kap. 63 - str. 1766
  • Farmakologie. Šesté vydání - Humphrey P. Rang, M. Maureen Dale, Ames M. Ritter, Rod J. Flower - Elsevier Masson - pag 383.