léky

Telmisartan Actavis

Co je přípravek Telmisartan Actavis?

Telmisartan Actavis je léčivý přípravek, který obsahuje účinnou látku telmisartan a je k dispozici ve formě bílých tablet (kulatý tvar: 20 mg; oválný tvar: 40 a 80 mg). Telmisartan Actavis je "generický lék", což znamená, že je podobný "referenčnímu léku", který je již v Evropské unii (EU) registrován pod názvem Micardis.

Na co se přípravek Telmisartan Actavis používá?

Přípravek Telmisartan Actavis se používá k léčbě esenciální hypertenze (vysoký krevní tlak) u dospělých; "základní" znamená, že nemá žádnou zjevnou příčinu. Telmisartan Actavis se také používá jako preventivní opatření proti vaskulárním problémům (tj. Pokud jde o srdce a krevní cévy), jako je srdeční infarkt a mrtvice u pacientů, kteří již měli problémy s krevními sraženinami (srdeční onemocnění, mrtvice nebo vaskulopatie) nebo s diabetem. typu 2, který již způsobil poškození orgánu (oči, srdce nebo ledviny).

Přípravek je dostupný pouze na lékařský předpis.

Jak se přípravek Telmisartan Actavis používá?

Pro léčbu esenciální hypertenze je doporučená dávka přípravku Telmisartan Actavis 40 mg jednou denně, ačkoli někteří pacienti již dostávali dávku 20 mg. Pokud nemůžete dosáhnout požadovaného krevního tlaku, můžete dávku užít na 80 mg nebo kombinovat jiný lék proti hypertenzi, jako je hydrochlorothiazid. Pro prevenci kardiovaskulárních problémů je doporučená dávka 80 mg jednou denně.

Na začátku léčby přípravkem Telmisartan Actavis by měl lékař pečlivě sledovat krevní tlak pacienta a může rozhodnout o změně antihypertenzní léčby.

Jak přípravek Telmisartan Actavis působí?

Účinná látka přípravku Telmisartan Actavis, telmisartan, je "antagonista receptoru angiotensinu II", tj. Inhibuje působení hormonu v těle zvaného "angiotensin II", který je silným vazokonstriktorem (omezuje krevní cévy). ). Inhibicí receptorů, na které se angiotensin II normálně váže, telmisartan zastavuje účinek hormonů a umožňuje rozšíření cév. Tím poklesne tlak a sníží se rizika spojená s vysokým krevním tlakem, jako je srdeční infarkt a mrtvice. Tento mechanismus také usnadňuje čerpání srdce, což může pomoci snížit riziko následného nástupu kardiovaskulárních problémů.

Jak byl přípravek Telmisartan Actavis zkoumán?

Vzhledem k tomu, že přípravek Telmisartan Actavis je generický lék, studie u pacientů byly omezeny na kontrolu, zda je bioekvivalentní s referenčním léčivým přípravkem Micardis. Dvě léčiva jsou bioekvivalentní, pokud jednou v těle dodávají stejné hladiny účinné látky.

Jaké přínosy a rizika přípravku Telmisartan Actavis prokázal v průběhu studií?

Vzhledem k tomu, že přípravek Telmisartan Actavis je generický léčivý přípravek a je bioekvivalentní s referenčním léčivým přípravkem, má se za to, že přínosy a rizika s ním spojené jsou stejné jako u referenčního léčivého přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Telmisartan Actavis schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) dospěl k závěru, že v souladu s požadavky EU bylo prokázáno, že přípravek Telmisartan Actavis je kvalitativně srovnatelný a bioekvivalentní s přípravkem Micardis, a proto měl za to, že, stejně jako v případě přípravku Micardis, je přípravek \ t výhody jsou větší než zjištěná rizika. Výbor doporučil udělení registrace přípravku Telmisartan Actavis.

Další informace o přípravku Telmisartan Actavis

Dne 30. září 2010 vydala Evropská komise společnosti Actavis Group PTC ehf. rozhodnutí o registraci přípravku Telmisartan Actavis platné v celé Evropské unii. Registrace je platná po dobu pěti let a poté může být prodloužena. Další informace o léčbě přípravkem Telmisartan Actavis naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR) nebo kontaktujte svého lékaře či lékárníka. Poslední aktualizace tohoto souhrnu: 7-2010.