léky na diabetes

XELEVIA ® - Sitagliptin

XELEVIA ® léčivo založené na sitagliptinu

TERAPEUTICKÁ SKUPINA: Perorální hypoglykemické látky - inhibitory DPP-4

IndikaceAkční mechanismusStudie a klinická účinnost Pokyny pro použití a dávkováníPozorování Těhotenství a laktaceInterakceContraindikaceNežádoucí účinky

Indikace XELEVIA ® - Sitagliptin

Přípravek XELEVIA® je indikován k léčbě diabetes mellitus typu II, kdy nefarmakologická opatření nebo jednorázová léčba metforminem, sulfonylmočovinami a agonisty PPARs gama nepředstavují očekávané výsledky.

Kombinovaná léčba mezi sitagliptinem a výše uvedenými účinnými látkami proto zaručuje lepší kontrolu glykémie než monoterapie.

Mechanismus účinku XELEVIA ® - Sitagliptin

Účinná látka přípravku XELEVIA ® Sitagliptin patří k inhibitorům DPP-4, nové farmakologické rodině charakterizované hypoglykemickým účinkem.

Ve skutečnosti se orálně absorbuje ve střevní úrovni a dosahuje maximální plazmatické koncentrace během prvních 4 hodin příjmu s absolutní biologickou dostupností 87%.

Reverzibilně vázané na plazmatické proteiny, přibližně 40% provádí svůj terapeutický účinek inhibicí enzymu DPP-4 (Dipepetidil Peptidase 4), který je zodpovědný za nevratnou hydrolýzu hormonů známých jako inkretiny.

Posledně jmenovaný, konkrétně GLP, snižuje výskyt vedlejších účinků pozorovaných po monoterapii při vysokých dávkách.

Obecně řečeno, nejvíce popsanými vedlejšími účinky byly gastrointestinální reakce, jako je nevolnost, zvracení, průjem a nadýmání, bolesti hlavy a závratě a periferní edém.

Klinicky významnější a hypersenzitivní nežádoucí účinky byly pozorovány vzácně a ovlivnily především funkci srdce a kostí a hematologický profil.

Poznámky

XELEVIA ® lze prodávat pouze za přísného lékařského předpisu.