léky

SOLDESAM® Dexamethason

SOLDESAM® lék na bázi dexamethasonu

TERAPEUTICKÁ SKUPINA: Nespojené kortikosteroidy

IndikaceAkční mechanismusStudie a klinická účinnost Pokyny pro použití a dávkováníPozorování Těhotenství a laktaceInterakceContraindikaceNežádoucí účinky

Indikace SOLDESAM® Dexamethason

SOLDESAM® prostřednictvím svých různých formulací se hodí k léčbě patologických stavů charakterizovaných zánětlivými a alergickými procesy, které vyžadují použití kortikosteroidů.

Mechanismus účinku SOLDESAM ® Dexamethason

SOLDESAM® je léčivo na bázi "syntetických" hormonů patřících do kategorie kortikosteroidů.

Dexamethason, účinná složka tohoto léčiva, je ve skutečnosti používán s primárním terapeutickým cílem chránit různé okresy a systémy před poškozením způsobeným aktivací lokálních a systémových zánětlivých procesů.

Mechanismus, kterým dexamethason vykonává tuto funkci, je způsoben jeho modulační schopností syntézy proteinů, jako je indukce exprese proteinů, jako je lipokortin, užitečná k potlačení aktivity fosfolipázy A2 a následných mechanismů downstream odpovědných za produkci zánětlivých mediátorů, jako jsou tromboxany, leukotrieny, prostaglandiny a prostacykliny, a současně inhibují syntézu proteinů protilátek, snižují počet cirkulujících lymfocytů, eosinofilů a bazofilů.

Tyto a další biologické mechanismy však činí léčiva kortikosteroidy zvláště účinnými z terapeutického hlediska, ale stejně nebezpečná vzhledem k vysokému počtu vedlejších účinků.

Provedené studie a klinická účinnost

1. DESAMETASONE A SEPTIC ARRITIS

Přidání desemetasonu k terapii antibiotiky pro léčbu septické artritidy již může zaručit zlepšení symptomů ve čtvrtý den terapie, což se projevuje snížením délky hospitalizace ve srovnání s léčbou samotným antibiotikem.

2. DESAMETASONE NOVÝ DŮKAZ

Nedávná studie demonstrující, že léčba dexamethasonem může hrát důležitou roli při indukci buněčné diferenciace směrem k erytroidní linii. Nárůst erytroidních prekurzorů by mohl představovat významný účinek z terapeutického hlediska a otevřít nové experimenty s dexamethasonem.

3. DESAMETASON A PO-OPERATIVNÍ PAIN

Ukázalo se, že příjem dexamethasonu před mastektomií je užitečný při snižování nevolnosti, zvracení a pooperační bolesti výrazným zlepšením prognózy.

Způsob použití a dávkování

SOLDESAM®

  • roztok pro injekční lahvičky obsahující 4 mg fosforečnanu sodného dexamethasonu na ml;
  • Forte: injekční roztok 8 mg dexamethason fosfátu sodného na 2 ml;
  • Orální kapky 200 mg dexamethason fosfátu sodného na 100 ml roztoku;
  • Mast z 200 mg dexamethason fosfátu sodného na 100 g masti.

Četné a různé farmakologické formulace předpokládané pro SOLDESAM® rozhodně zvyšují potenciální využití a relativní dávky.

Volba formulace a dávkování tedy náleží výhradně lékaři poté, co pečlivě zhodnotil zdravotní stav pacienta, jeho klinický obraz a poté, co definoval terapeutické cíle, kterých má být dosaženo.

Upozornění SOLDESAM® Dexamethason

Terapie kortikosteroidy vyžaduje lékařský dohled jak ve fázi formulace dávkování, tak v následujícím období léčby.

To je zvláště důležité pro minimalizaci potenciálních rizik pro zdraví pacienta a zároveň pro podporu účinnosti terapie.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat pacientům trpícím osteoporózou, neurologickými a psychiatrickými projevy, diabetem, hypertenzí a kardiovaskulárními chorobami, vzhledem k schopnosti dexamethasonu zhoršit relativní klinický obraz.

Je také užitečné si uvědomit, že užívání kortikosteroidů by mohlo snížit ochranný účinek imunizačních terapií a zároveň zvýšit riziko infekcí.

Mnoho nežádoucích účinků ovlivňujících nervový systém, jako je výrazné snížení vnímavých schopností pacienta, by mohlo vést k používání strojního zařízení, řízení vozidel a všem dalším možným činnostem, které vyžadují duševní nasazení nebezpečné.

PREGNANCY A BREASTFEEDING

Ačkoli bezpečnostní profil dexamethasonu ještě nebyl definován, pokud byl užíván během těhotenství, podávání přípravku SOLDESAM ® během celého těhotenství a následujícího období kojení by mělo být prováděno výhradně v případě skutečné potřeby a pod přísným dohledem.

V tomto případě je nutné podrobit novorozence testům stavu funkce nadledvinek.

interakce

Podávání antikonvulziv, antibiotik, antikoagulancií, bronchodilatancií, antacid a nesystémových protizánětlivých léčiv může změnit farmakokinetické vlastnosti dexamethasonu užívaného perorálně, což vyžaduje úpravu dávky.

Podávání přípravku SOLDESAM® ve formě masti je bezpečnější a nemá klinicky ani farmakokineticky významné interakce.

Kontraindikace SOLDESAM® Dexamethason

SOLDESAM® je indikován v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z jejích pomocných látek, v případě aktivní tuberkulózy, peptického vředu, simplexního očního herpesu, systémových mykotických infekcí a psychózy.

Nežádoucí účinky - Vedlejší účinky

Dlouhodobá léčba kortikosteroidními léky, jako je dexamethason, vystavuje pacienta mnoha vedlejším účinkům rozšířeným mezi různými systémy a systémy.

Největší riziko nastává při "systémové" terapii kortikosteroidy, i když lokální a epikutánní podávání může, zejména v případě okluzivních léků, sledovat vedlejší účinky systémové terapie.

Mezi nejrozšířenějšími nežádoucími účinky je možné připomenout ty, které ovlivňují kardiovaskulární systém s výskytem hypertenze a srdečního selhání, osteoartikulárního a svalového aparátu s osteoporózou a myopatie, nervového systému s neurologickými a psychiatrickými projevy, gastrointestinálního traktu. enterické onemocnění se zvýšeným rizikem vředů a slizničních lézí, endokrinních a metabolických změn se změnami v dusíku, glukóze a zvýšeném riziku hypoadrenalismu.

K tomu se přidávají dermatologické projevy, zvláště časté po epikutánním převzetí dexamethasonu.

Poznámky

SOLDESAM ® je prodejný pouze na lékařský předpis.

Použití přípravku SOLDESAM® bez terapeutické nutnosti při sportovních soutěžích představuje doping.