léky na diabetes

Actrapid - inzulín

Co je Actrapid?

Actrapid je injekční roztok. Je dostupný v injekčních lahvičkách, náplních (PenFill) nebo v předplněných perech (NovoLet, FlexPen nebo InnoLet). Léčivou látkou přípravku Actrapid je lidský inzulin (rDNA).

Na co se přípravek Actrapid používá?

Actrapid je indikován u pacientů s diabetem.

Přípravek je dostupný pouze na lékařský předpis.

Jak se přípravek Actrapid používá?

Actrapid se podává subkutánně (pod kůži) injekcí, obvykle do břišní stěny (břicha). Lze také použít stehno, deltoidní oblast (rameno) nebo hýždě (hýždě). Doporučuje se pravidelně kontrolovat hladinu glukózy (cukru) v krvi pacienta, aby se zjistila nejnižší účinná dávka. Obvyklá dávka se pohybuje mezi 0, 3 a 1, 0 mezinárodní jednotky (IU) na kilogram tělesné hmotnosti denně. Přípravek Actrapid se podává 30 minut před jídlem. Actrapid je rychle působící inzulín a může být používán s dlouhodobě působícími inzulíny. Může být podáván intravenózně (do žíly), ale pouze lékařem nebo zdravotní sestrou.

Jak přípravek Actrapid působí?

Cukrovka je onemocnění, při kterém tělo nevytváří dostatek inzulínu k regulaci hladiny glukózy v krvi. Actrapid je náhrada inzulínu identického s inzulínem produkovaným slinivkou břišní. Účinná látka přípravku Actrapid, lidský inzulín (DNAr), se vyrábí metodou známou jako „rekombinantní technika“: inzulín pochází z kvasinek, do kterých byl zaveden gen (DNA), který je schopen produkovat gen., Náhradní inzulin působí jako přirozeně produkovaný inzulin a pomáhá glukóze pronikat buňkami z krve. Kontrolou hladiny glukózy v krvi jsou sníženy symptomy a komplikace diabetu.

Jak byl přípravek Actrapid zkoumán?

Přípravek Actrapid byl zkoumán u pacientů s diabetem 1. typu, u nichž slinivka břišní není schopna produkovat inzulín (dvě studie zahrnující 1954 pacientů), stejně jako diabetes typu 2, ve kterém tělo není schopno použít \ t (studie zahrnující 182 pacientů). Studie srovnávaly přípravek Actrapid s analogem lidského inzulínu ( inzulin aspart ), měřením hladiny látky v krvi, zvané glykosylovaný hemoglobin (HbA1c), který ukazuje účinnost hladiny glukózy v průběhu šesti měsíců. v krvi.

Jaký přínos přípravku Actrapid byl prokázán v průběhu studií?

Hladiny HbA1c zůstaly během šesti měsíců léčby přípravkem Actrapid poměrně stabilní.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Actrapid?

Jako u všech inzulínů může Actrapid způsobit hypoglykémii (sníženou hladinu glukózy v krvi). Úplný seznam vedlejších účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Actrapid je uveden v příbalových informacích.

Přípravek Actrapid by neměly užívat pacienti, kteří mohou být alergičtí na lidský inzulín (rDNA) nebo na kteroukoli jinou složku přípravku. Dávky přípravku Actrapid musí být upraveny, pokud jsou podávány s určitým počtem jiných léků, které mohou ovlivnit hladinu glukózy v krvi. Úplný seznam omezení použití naleznete v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Actrapid schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) měl za to, že přínosy přípravku Actrapid pro léčbu diabetes mellitus převažují nad riziky. Výbor proto doporučil, aby bylo přípravku Actrapid uděleno rozhodnutí o registraci.

Další informace o společnosti Actrapid:

Dne 7. října 2002 vydala Evropská komise společnosti Novo Nordisk A / S. rozhodnutí o registraci přípravku Actrapid platné v celé Evropské unii. Registrace byla prodloužena dne 7. října 2007.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Actrapid je k dispozici zde.

Poslední aktualizace tohoto shrnutí: 10-2007