potravinářských přídatných látek

E150d Karamel síranu amonného

E150d AMMONIAC ​​SULPHITE CARAMEL

Amoniakální sulfitový karamel je hnědé barvivo syntetického původu.

Může být obsažena v polévkách, omáčkách, zmrzlinách, nanucích, nápojích na bázi vína, likérech, pečivech obecně, sušenkách a konzervách.

Amoniakální sulfitový karamel, pokud je spotřebován v doporučených dávkách, je považován za neškodné barvivo.

ADI DOSE: 200 mg na kg tělesné hmotnosti.

E100E101E101aE102E104E110E120E122
E123E124E127E128E129E131E132E133
E140E141E142E 150aE150bE150cE150dE151
E153E154E155E 160aE160bE160cE160dE160e
E160fE161E161aE161bE161cE161dE161eE161f
E161gE162E163E170E171E172E173E174
E175E180