léky

SIRIO ® - Melevodopa + Carbidopa

SIRIO® je léčivý přípravek na bázi hydrochloridu Melevodopy a hydrátu karbidopy

TERAPEUTICKÁ SKUPINA: Dopaminergní látky

IndikaceAkční mechanismusStudie a klinická účinnost Pokyny pro použití a dávkováníPozorování Těhotenství a laktaceInterakceContraindikaceNežádoucí účinky

Indikace SIRIO ® - Melevodopa + Karbidopa

SIRIO® je indikován při léčbě Parkinsonovy nemoci, zejména pokud je charakterizován motorickými fluktuacemi, jako je akinéza při probuzení, odpoledne nebo na konci dávky.

Mechanismus účinku SIRIO ® - Melevodopa + Karbidopa

SIRIO® je léčivo používané při léčbě Parkinsonovy choroby, sestávající z methylesteru Levodopy, jako je melevodopa a inhibitor periferní dekarbosilasy, jako je Carbidopa.

Tato asociace činí léčivo obzvláště účinným při léčbě patologie a především při kontrole akinesií; umožňující, aby melevodopa dosáhla systému jádra báze, který by byl konvertován na dopamin pomocí dekarboxyláz přítomných v presynaptických zakončeních dopaminergních neuronů na úrovni striatalu a při kontrole klasické motorické symptomatologie spojené s dopamiminergním nedostatkem přítomným u Parkinsonovy choroby.

Přítomnost karbidopy namísto toho umožňuje kontrolovat klasické vedlejší účinky Levodopy spojené s přeměnou na dopamin vyvolanou periferními dopa-dekarboxylasami, které neprostupují hematoencefalickou bariérou a soustředí se proto na periferní úroveň.

Výše uvedené aktivity jsou také podporovány výhodnými farmakokinetickými vlastnostmi, které umožňují Melevodopě účinněji solubilizovat ve vodném prostředí, což způsobuje rychlejší absorpci a tedy terapeutickou aktivitu při rychlejším nástupu.

Metabolity odvozené z absorpce obou účinných látek jsou převážně vylučovány ledvinami.

Provedené studie a klinická účinnost

LEVODOPA / CARBIDOPA A KVALITA SPÁDU

Acta Neurol Scand. Květen 2013; 127 (5): e28-32. doi: 10.1111 / ane.12075. Epub 2013 11.ledna.

Zajímavá italská studie, která ukazuje, jak léčba Levodopou a karbidopou v gelu pro střevní infuzi může významně zlepšit kvalitu spánku u pacientů s Parkinsonovou nemocí.

ROZŠÍŘENÉ ZPRÁVY CARBIDOPA / LEVODOPA

Parkinsonismus Relat Disord. 5. září 2013

Práce prokazující, jak může podání přípravku Carbidopa / prodloužené uvolňování Levodpa významně zlepšit klinické stavy u pacientů s Parkinsonovou nemocí v počáteční fázi ve srovnání se stejnou kombinací v běžné formulaci.

ÚČINNOST KOMBINOVANÉ TERAPIE V PRECODOVANÝCH STÁTECH PARKINSONŮ

J Neural Transm. 2013 20. listopadu. [Epub před tiskem]

Poslední studie, která v kombinaci s kombinovanou léčbou Levodopou / karbidopou také entakaponem vykazuje jasnější zlepšení u pacientů v rané fázi Parkinsonovy choroby, aniž by zaznamenávala jakékoliv relevantní vedlejší účinky.

Způsob použití a dávkování

SIRIO ®

Šumivé tablety o koncentraci 27 mg Carbidopa idrata (rovnající se 25 bezvodým karbidopě) a 314 mg hydrochloridu Melevodopy (což odpovídá 250 mg Levodopy);

Šumivé tablety obsahující 13, 5 mg přípravku Carbidopa idrata (ekvivalent 12, 5 bezvodého karbidopy) a 157 mg hydrochloridu Melevodopy (což odpovídá 125 mg Levodopy);

Šumivé tablety o koncentraci 27 mg přípravku Carbidopa hydrata (rovnající se 25 mg bezvodého karbidopy) a 125, 6 mg hydrochloridu Melevodopy (což odpovídá 100 mg Levodopy).

Volba terapeutického schématu, dávkování a načasování předpokladu je na odborném lékaři v léčbě neurologických patologií po pečlivém zhodnocení celkového zdravotního stavu pacienta a závažnosti relativního klinického obrazu.

U starších pacientů nebo u pacientů s onemocněním ledvin by mělo být zjevně uvažováno o úpravě běžně užívaných dávek, u kterých by byly vylučovací kapacity částečně ohroženy.

Varování SIRIO ® - Melevodopa + Carbidopa

Léčbě SIRIO® musí předcházet pečlivé neurologické vyšetření, jehož cílem je objasnit původ symptomatologie a normativní vhodnost Levodopy.

Léčba musí být také pod dohledem zkušeného zdravotnického personálu, aby bylo možné rychle identifikovat příznaky a příznaky způsobené možnými vedlejšími účinky léčby a přehodnotit přiměřenost dávek a zvolené terapie.

Zvláštní opatrnost při použití přípravku SIRIO® by měla být také zachována u pacientů trpících psychiatrickými poruchami, psychotickými poruchami, kardiovaskulárními, plicními, jaterními a renálními chorobami.

Pacient, který užívá SIRIO®, by se měl vyvarovat používání strojního zařízení nebo řízení vozidla s ohledem na zdokumentované záchvaty spánku a snížení vnímavých schopností, které jsou široce dokumentovány po použití Levodopy.

Přípravek SIRIO® obsahuje mezi své pomocné látky laktózu, a proto je kontraindikován u pacientů s deficitem enzymu laktázy, syndromem glukózo-galaktózové malabsorpce a galaktosémií.

Doporučuje se přípravek uchovávat mimo dosah dětí.

PREGNANCY A BREASTFEEDING

Výše uvedené kontraindikace užívání přípravku SIRIO® se vztahují i ​​na těhotenství a následné období kojení vzhledem k absenci studií schopných plně charakterizovat bezpečnostní profil jeho účinných látek pro zdraví plodu a kojence.,

interakce

Pacient, který užívá SIRIO ®, by se měl vyhnout současnému užívání:

  • antihypertenziva pro riziko posturální hypotenze;
  • antidepresiva v důsledku potenciálních vedlejších účinků spojených se současným příjmem Levodopy;
  • Fenotiaziny, fenytoin, papaverin a další účinné látky schopné měnit normální farmakokinetické vlastnosti Levodopy.

Kontraindikace SIRIO ® - Melevodopa + Karbidopa

Použití přípravku SIRIO® je kontraindikováno u pacientů přecitlivělých na léčivou látku nebo na některou z jejích pomocných látek au pacientů trpících závažným onemocněním jater a ledvin u pacientů s glaukomem s úzkým úhlem, infarktem myokardu, podezřením na léze melanomu u pacientů. mladších 18 let během těhotenství a kojení.

Nežádoucí účinky - Vedlejší účinky

Navzdory spojení s karbidopou umožňuje významně potlačit potenciální vedlejší účinky související s příjmem Levodopy, použití přípravku SIRIO® by mohlo určit výskyt vedlejších účinků, jako je nevolnost, zvracení, závratě, psychiatrické poruchy, tachykardie, ospalost a únava.,

Naštěstí je výskyt klinicky významných vedlejších účinků šířících se mezi různými orgány a systémy vzácný, pro který je často nutné dávku upravit.

Neustálý lékařský dohled je proto nutný i při vysokém výskytu výše uvedených nežádoucích účinků.

Poznámky

SIRIO ® je lék podléhající povinnému lékařskému předpisu.