léky

TALAVIR ® Valaciklovir

TALAVIR® je léčivo na bázi Valacikloviru

TERAPEUTICKÁ SKUPINA: Antivirotika pro systémové použití

IndikaceAkční mechanismusStudie a klinická účinnost Pokyny pro použití a dávkováníPozorování Těhotenství a laktaceInterakceContraindikaceNežádoucí účinky

Indikace TALAVIR ® Valaciklovir

Přípravek TALAVIR® je určen k léčbě infekcí způsobených přípravkem Herpes Simplex typu 1 a 2, virem Varicella Zooster a při profylaxi infekce a souvisejícího cytomegalovirového onemocnění spojeného s transplantačními postupy.

Mechanismus účinku TALAVIR ® Valaciklovir

TALAVIR® je léčivo na bázi Valacikloviru, což je molekula tvořená L-Valinem a acyklovirem, což je značná profylaxe acicloviru, charakterizovaná rozhodně příznivějšími farmakokinetickými vlastnostmi, včetně biologické dostupnosti.

Po perorálním podání je absorbována a následně přeměněna na aciklovir na střevní a jaterní úrovni a následně rozdělena do různých tkání, kde je možné provést její terapeutický účinek.

Přesněji řečeno, jakmile jednou pronikly plazmatické membrány hostitelských buněk, přeměňují se na dva acetylovir trifosfáty ve dvou po sobě následujících pasážích podporovaných virovými enzymy, jako je virová thymidinkináza a nakonec buněčnými kinázami.

Nově vytvořený aciklovir trifosfát je díky analogii s purinovými nukleosidy vložen do vznikajícího řetězce DNA blokujícího aktivitu enzymu virové DNA polymerázy a tím inhibuje potenciální mechanismy replikace virů.

Výše uvedená aktivita však může být omezena zavedením mechanismů rezistence, jako je snížení účinnosti Acykloviru:

  • Snížení vazebné afinity mezi Aciclovirem a virovou DNA polymerázou;
  • Nepřítomnost enzymové iniciátorové thymidinové virové kinázy;
  • Snížení vazebné afinity mezi Acyklovirem a thymidinovou virovou kinázou.

Provedené studie a klinická účinnost

VALACICLOVIR V ZPRACOVÁNÍ EBV INDOTTI LYMPHOPROLIFERATIVNÍCH PORUCH

Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2012 Dec 20. pii: S2152-2650 (12) 00246-7.

Velmi zajímavá klinická studie, která demonstruje, jak může být užívání valacikloviru účinné při určování zlepšení symptomů spojených s patologiemi závislými na EBV, jako jsou lymfoproliferativní poruchy.

VALACICLOVIR V PROFYLAXII INFEKCE CMV V TRANSPLANTOVANÝCH PACIENTECH

Nephrol Dial Transplant. 2012 Dec 14.

Vzhledem k tomu, že infekce CMV stále patří k nejdůležitějším rizikům spojeným s transplantačními postupy, může být zvláště nízká dávka Valacikloviru po dobu 90 dnů po transplantaci zvláště důležitou preventivní strategií.

VALACICLOVIR A RETINITE

BMC Oftalmol. 2012 5. září; 12: 48.

Nedávná studie demonstrující, jak může být perorální podávání valacikloviru účinné při léčbě akutní nekrózy sítnice, což zaručuje úplné vyřešení patologie.

Způsob použití a dávkování

TALAVIR®

500 mg potahované tablety - 1000 mg Valacikloviru.

Definici dávkování a terapeutické schéma předpokládané pro přípravek TALAVIR® musí nutně definovat lékař příslušný pro léčbu infekčních nemocí, s přihlédnutím k:

  • Fyziopatologické stavy pacienta;
  • Jeho imunologického obrazu;
  • Z jeho věku a možné přítomnosti kontraindikací k užívání léku;
  • Závažnost klinického obrazu;
  • Z terapeutických cílů.

Upozornění TALAVIR ® Valaciclovir

Před použitím přípravku TALAVIR® musí předcházet pečlivé lékařské vyšetření, aby bylo možné posoudit normativní vhodnost a možnou přítomnost kontraindikací při užívání léčiva.

Zvláštní opatrnost by měla být ve skutečnosti vyhrazena pro pacienty, kteří trpí jaterními a renálními patologiemi, v nichž se vzhledem ke změněné schopnosti vylučování léčiva mohou vyskytnout vedlejší účinky a nežádoucí účinky s větším výskytem.

Pro snížení šíření viru by bylo vhodné současně aplikovat řadu hygienických pravidel pro kontrolu přenosu lidských patogenů.

Dlouhodobé užívání přípravku TALAVIR® může kromě zvýšení výskytu potenciálních nežádoucích účinků podpořit vznik a šíření virových kmenů rezistentních na léčbu léčivy, a proto je odpovědné za zvláště závažné klinické snímky.

PREGNANCY A BREASTFEEDING

Vzhledem ke schopnosti acykloviru, farmakologicky účinné formy Valacikloviru, procházet krevně placentární bariérou a prsním filtrem, naštěstí jen zřídka dosahujícím klinicky významných koncentrací, by bylo vhodné rozšířit výše uvedené kontraindikace na užívání léku také pro těhotenství a následující období. kojení.

Pokud by potřeby vyžadovaly použití přípravku TALAVIR®, úkolem gynekologa je stanovit užitečnost terapie na základě poměru nákladů a přínosů.

interakce

Navzdory farmakologickým interakcím mezi Aciclovirem a jinými léčivými látkami jsou poměrně vzácné a klinicky irelevantní, bylo by však vhodné věnovat zvláštní pozornost současnému užívání léků schopných změnit funkci ledvin, a tím stanovit akumulaci účinné látky a případné účinky. nežádoucích účinků.

Kontraindikace TALAVIR ® Valaciklovir

Použití přípravku TALAVIR® je kontraindikováno u pacientů přecitlivělých na acyklovir nebo na strukturně příbuzné účinné látky, nikoli na pomocné látky přítomné v léčivu.

Nežádoucí účinky - Vedlejší účinky

Použití přípravku TALAVIR® může způsobit nástup průjmu, bolesti břicha, nevolnost, bolesti hlavy a zvracení.

Klinicky významné nežádoucí účinky charakterizované onemocněním ledvin a jater, hypersenzitivními reakcemi a neurologickými poruchami jsou rozhodně vzácnější.

Poznámky

TALAVIR ® je lék na předpis.