léky

VALCYTE® Valganciklovir

VALCYTE® je léčivo na bázi Valgancikloviru

TERAPEUTICKÁ SKUPINA: Antivirotika pro systémové použití

IndikaceAkční mechanismusStudie a klinická účinnost Pokyny pro použití a dávkováníPozorování Těhotenství a laktaceInterakceContraindikaceNežádoucí účinky

Indikace VALCYTE ® Valganciklovir

VALCYTE® je lék indikovaný pro počáteční a udržovací léčbu cytomegalovirové (CMV) retinitidy u pacientů s AIDS.

Bylo také prokázáno, že Valgancivlovir je účinný při prevenci infekcí CMV u transplantovaných pacientů.

Mechanismus účinku VALCYTE ® Valganciklovir

VALCYTE® je léčivý přípravek na bázi Valgancikloviru, což je molekula získaná esterifikací Ganciloviru s L-Valinem a používaná v klinickém prostředí při léčbě a prevenci infekčních onemocnění podporovaných CMV, zejména u imunokompromitovaných pacientů.

Valganciklovir, užívaný perorálně, je rychle absorbován střevní sliznicí a metabolizován v Gancikloviru přímo na enterické a jaterní úrovni a účinně se distribuuje v různých tkáních a biologických kompartmentech.

Ganciklovir snadno proniká plazmatickými membránami hostitelských buněk a je nejprve fosforylován virovými kinázami a teprve následně buněčnými enzymy v trifosfátové molekule, která aktivně konkuruje deoxyguanosinu při syntéze virové DNA.

Přesněji řečeno, nahrazení deoxyguanosinu, Ganciclovir trifosfát inhibuje enzym Dna virovou polymerázu, čímž blokuje procesy virové replikace a omezuje šíření viru, jakož i symptomatologii na místě.

Jakmile je jeho aktivita ukončena, perorální Vanganciklovir užívaný ve formě Gancikloviru je eliminován hlavně glomerulární filtrací a aktivní tubulární sekrecí.

Provedené studie a klinická účinnost

VALGANCICLOVIR A TRANSPLANTACE STEMOVÝCH BUNKŮ

Int J Hematol. 2012 Jul; 96 (1): 94-100.

Studie demonstrující, jak může být preventivní podávání Valgancikloviru účinné při prevenci infekce CMV u pacientů vyžadujících transplantaci hematopoetických kmenových buněk. V některých případech však došlo k neutropenii, která naštěstí nebyla závažná.

VALGANCICLOVIR V OŠETŘENÍ KONGENITNÍCH INFEKCÍ CMV

Ne Hattatsu. 2012 Jan; 44 (1): 55-9.

Experimentální studie, která testuje účinnost Valgancikloviru při léčbě vrozené CMV infekce a ukazuje, jak tato terapie může v některých případech zcela eliminovat přítomnost virové DNA v biologických vzorcích.

VALGANCICLOVIR A SARCOMA KAPOSI

J Infect Dis. 15. duben 2011; 203 (8): 1082-6.

Pilotní studie, která odhaluje potenciální terapeutickou úlohu Valgancikloviru při léčbě Kaposiho sarkomu u pacientů s významnou imunodeficiencí.

Způsob použití a dávkování

VALCYTE®

450 mg potahované tablety hydrochloridu Valgancikloviru;

Prášek pro perorální roztok 50 mg Valgancikloviru na ml rekonstituovaného roztoku.

Vzhledem ke selektivnosti terapeutických indikací a složitosti terapeutického schématu musí být dávkování a načasování náboru nutně definovány odborným lékařem v léčbě infekčních onemocnění s přihlédnutím k celkovému zdravotnímu stavu pacienta a závažnosti jeho klinického obrazu.

V každém případě, za účelem optimalizace absorpce léčiva, omezení potenciálních vedlejších účinků, by bylo vhodné vzít lék přednostně na plný žaludek.

Varování VALCYTE ® Valganciclovir

Léčbě VALCYTE® musí předcházet pečlivé lékařské vyšetření zaměřené na posouzení možné přítomnosti absolutních kontraindikací namísto stavů neslučitelných s léčbou založenou na přípravku Valganciclovir.

Zvláštní opatrnost by měla být ve skutečnosti vyhrazena pro pacienty s onemocněním ledvin a jater, vzhledem ke zvýšenému riziku farmakokinetických změn ovlivňujících Valganciklovir, jako je další ohrožení bezpečnosti a účinnosti samotné terapie.

Rovněž by bylo vhodné, aby lékař pravidelně sledoval celkový zdravotní stav pacienta, který je léčen VALCYTE®, přičemž věnuje zvláštní pozornost renální a jaterní funkci a hematologii v některých případech charakterizovaných leukopenií, anémií a trombocytopenií. těžké přerušení léčby.

PREGNANCY A BREASTFEEDING

Použití přípravku VALCYTE® je přísně kontraindikováno během těhotenství a v následujícím období kojení vzhledem k četným studiím, z nichž mnohé jsou experimentální, které prokazují teratogenní a mutagenní potenciál přípravku Valganciclovir.

Z tohoto důvodu by bylo vhodné použít antikoncepci, nejlépe bariérovou, během tří měsíců po léčbě Valganciklovirem.

interakce

Pacient na terapii VALCYTE® by měl věnovat zvláštní pozornost současnému užívání účinných látek, jako je imipenem-cilastatin, probenecid, zidovudin, mykofenolát mofetil, hematotoxické a cytotoxické léky, a to z důvodu zvýšeného rizika zvláště závažných nežádoucích účinků, jako je vážný pokles stavu. zdraví pacientů.

Kontraindikace VALCYTE ® Valganciklovir

VALCYTE® je kontraindikován u pacientů, kteří jsou přecitlivělí na účinnou látku, na strukturně příbuzné molekuly a na jednu z jejích pomocných látek.

Užívání Valgancikloviru je silně kontraindikováno v těhotenství a během kojení.

Nežádoucí účinky - Vedlejší účinky

Léčba VALCYTE® by mohla vést k nástupu řady nežádoucích účinků, jako jsou:

  • Změny funkce ledvin;
  • Změny funkce jater;
  • Neurologické symptomy, jako jsou křeče, nespavost, bolesti hlavy, závratě a periferní neuropatie;
  • Odtržení sítnice:
  • Hematologické změny u neutropenie, leukopenie, anémie a trombocytopenie;
  • Nevolnost, průjem, zvracení a křeče v břiše;
  • nechutenství;
  • Artralgie, svalová bolest a svalové křeče;
  • Infekce močových cest.

Naštěstí jsou vzácnější vedlejší účinky, jako jsou psychotické poruchy, hypotenze, pankreatitida a hluchota.

Poznámky

VALCYTE® je lék na předpis.