zdraví dýchacích cest

Nemoci přenášené kýcháním

Kýcháním dochází k vylučování dráždivých nebo kontaminujících látek z nosních dutin az úst.

Přesněji řečeno, s kýcháním je emitován jakýsi aerosol, složený z tekutin (jako jsou kapičky slin), hlenu, epiteliálních zbytků, bílých globulí a infekčních a / nebo dráždivých látek, dispergovaných v dýchacích plynech.

Všechny tyto látky jsou uzavřeny v malých vlhkých částicích, které jsou nesprávně označovány jako kapky slin. Odhaduje se, že průměrně 20 000 až 40 000 kapiček je emitováno pro každý kýchání, přesněji označované jako kapičky z Flugge .

Tyto kapičky jsou tak malé a lehké, že se vypařují a zanechávají své složky ve vzduchu po dlouhou dobu. Mezi nimi přítomnost infekčních látek vysvětluje vysokou nákazu některých nemocí přenášených kýcháním, jako je chřipka nebo nachlazení (virová rýma).

Umístění rukou před nosem při kýchání omezuje šíření těchto kapiček ve vzduchu, což zabraňuje šíření infekčních onemocnění vzduchem. Problém přenosu je však vytvářen společným používáním rukojetí nebo objektů běžného použití, které pacient manipuloval po kýchání, ukrývání rukama.

Z tohoto důvodu, někteří tvrdí, že je správnější přivést předloktí k ústům, spíše než ruce, když kýchání.