zdraví kostí

Otok kostí - příčiny a symptomy

definice

Otok kosti se jeví jako lokalizovaný otok v přesném místě kostry. Tento otok může ovlivnit kostní tkáň (zejména kostní dřeň), chrupavku, tkáně v blízkosti kosti nebo část kloubu (zvýšení synoviální tekutiny).

Ve většině případů tento příznak představuje reakci na flogózu (osteitis) a trauma. Mezi další stavy, které mohou způsobit lokalizovaný otok v místě skeletu, patří artropatie a onemocnění kostí, včetně artritidy, ankylozující spondylitidy, osteomyelitidy, artrózy a dny. V těchto případech má otok tendenci k ústupu při odpočinku a adekvátní terapii. Naopak přítomnost perzistentní a progresivní hmoty nebo uzliny může indikovat přítomnost nádoru v segmentu kostí, zejména pokud je otok spojen s bolestí.

Možné příčiny * opuchu kostí

 • Dnová artritida
 • Revmatoidní artritida
 • Artróza
 • chondrom
 • chondrosarkom
 • enchondroma
 • fluoróza
 • Musím
 • hyperparatyreóza
 • Pagetova choroba
 • osteomyelitida
 • osteosarkomu
 • Ankylozující spondylitida