léky

TAUXIB® Etorikoxib

TAUXIB® je léčivo na bázi Etorikoxibu

TERAPEUTICKÁ SKUPINA: Nesteroidní protizánětlivé a antirevmatické léky

IndikaceAkční mechanismusStudie a klinická účinnost Pokyny pro použití a dávkováníPozorování Těhotenství a laktaceInterakceContraindikaceNežádoucí účinky

Indikace TAUXIB ® Etorikoxib

TAUXIB® je léčivo vhodné pro symptomatickou léčbu bolestivých stavů na zánětlivém základě přítomném na úrovni kloubu u revmatických onemocnění, jako je revmatoidní artritida, ankylozující spondyloartritida, osteoartritida a akutní dna.

Četné studie také hodnotí účinnost etorikoxibu na zmírnění bolesti při pooperační bolesti.

Mechanismus účinku TAUXIB ® Etorikoxib

TAUXIB®, léčivo se silným protizánětlivým účinkem, představuje jako účinnou látku etorikoxib molekulu synteticky získanou z pyrazolů a zařazenou mezi selektivní nesteroidní protizánětlivé léky COX2.

Orálně, ve skutečnosti je absorbován na gastrointestinální úrovni dosahující maximální plazmatické koncentrace za přibližně 1 hodinu a distribuován vázán na plazmatické proteiny mezi různými tkáněmi.

Zde je schopen selektivně inhibovat cyklooxygenázy 2, enzymy indukované zánětlivými stimuly, podílející se na přeměně membránových fosfolipidů, jako je kyselina arachidonová, na prostaglandiny s prozánětlivou, edemiginenovou a algickou aktivitou.

Ve srovnání s jinými nesteroidními protizánětlivými léky, etorikoxib místo toho ponechává nezměněnou aktivitu COX1, konstitutivně exprimovanou v různých tkáních, a zejména na úrovni gastroenterické sliznice, kde zasahují do regulace žaludeční kyselosti, produkce hlenu, v nařízení. renální funkce a kontroly agregace krevních destiček a vazokonstrikce.

Selektivní aktivita etorikoxibu proto umožňuje modulovat zánětlivý proces a zároveň chránit gastroenterickou sliznici před poškozením indukovaným nespecifickou inhibicí syntézy prostaglandinů, což však zvyšuje riziko kardiovaskulárních příhod u predisponovaných pacientů.

Po jeho aktivitě, po poločasu asi 22 hodin, je metabolizován na jaterní úroveň a následně vylučován ve formě katabolit neaktivních ledvinami.

Provedené studie a klinická účinnost

1. EFEKTIVITA ETORIKOXIBU V KONTROLE POSTUPNÍ OPATŘENÍ

Cochrane Database Syst Rev. 2012 Apr 18; 4: CD004309.

Jednorázová perorální etorikoxib pro akutní pooperační bolest u dospělých.

Dvojitě zaslepená klinická studie, která ukazuje, jak může být podání jedné dávky 120 mg etorikoxibu zvláště účinné jako analgetikum, což významně snižuje pooperační bolest i po velké operaci.

2. ETHORIKOXIB V REUMATICKÝCH CHOROBÁCH: ZPRÁVA O NÁKLADECH / VÝHODĚ

Int J Rheumatol. 2011; 2011: 160.326. Epub 2011 Červen 24.

Hodnocení nákladové efektivnosti Etorikoxibu oproti Celecoxibu a neselektivním NSAID při léčbě ankylozující spondylitidy v Norsku.

Zajímavá studie provedená na norské populaci trpící ankylozující spondylitidou, která ukazuje, že léčba etorikoxibem je účinnější a výhodnější z hlediska nákladů / přínosů než léčba celekoxibem.

3. ETORICOXIB A KARDIOVASKULÁRNÍ RIZIKO

Revmatologie (Oxford). Duben 2009, 48 (4): 425-32. Epub 2009 únor 17.

Kardiovaskulární bezpečnost a gastrointestinální snášenlivost diklofenaku etorikoxibvů v randomizované kontrolované klinické studii (studie MEDAL).

Dlouhodobá studie prokazující, že dlouhodobé užívání etorikoxibu může být spojeno s významně vyšším kardiovaskulárním rizikem než je riziko indukované diklofenakem, ale je více tolerováno gastroenterickým aparátem.

Způsob použití a dávkování

TAUXIB®

Potahované tablety 30, 60, 90 a 120 mg etorikoxibu.

Dávkovací režim, který je užitečný pro překonání bolestivých zánětlivých artikulárních stavů přítomných při revmatických onemocněních, využívá velmi široké terapeutické rozmezí etorikoxibu 30 až 120 mg denně.

Použitá dávka by měla být určena lékařem na základě celkového zdravotního stavu pacienta, závažnosti klinického obrazu a terapeutických cílů.

Změny ve standardních dávkách by měl lékař zvážit v případě starších pacientů nebo pacientů s onemocněním ledvin a jater.

Upozornění TAUXIB® Etorikoxib

Použití přípravku TAUXIB ® by mělo být pod přísným lékařským dohledem, vzhledem k povaze léku a možným vedlejším účinkům spojeným s užíváním etorikoxibu.

Aby se minimalizoval výskyt a závažnost potenciálních vedlejších účinků, bylo by vhodné užívat TAUXIB® po co nejkratší dobu a při minimální účinné dávce, což znamená, že tato léčba je krátkodobou léčbou vhodnou pro překonání akutních bolestivých epizod.

Pacienti s gastrointestinálním, kardiovaskulárním, jaterním a renálním onemocněním by měli věnovat zvláštní pozornost, vzhledem k větší náchylnosti k rozvoji nežádoucích účinků, na etorikoxib, který vyžaduje nepřetržitý lékařský dohled.

Možný výskyt nežádoucích účinků by měl pacienta upozornit, že po konzultaci se svým lékařem může zvážit pozastavení probíhající terapie.

TAUXIB ® obsahuje laktózu, proto se jeho použití nedoporučuje u pacientů s intolerancí laktózy, deficiencí laktázového enzymu nebo syndromem glukózo-galaktózové malabsorpce.

Vzhledem ke schopnosti etorikoxibu dočasně narušit ostražitost a koncentraci pacienta by bylo vhodné vyhnout se řízení vozidel nebo používání strojů po užití přípravku TAUXIB ®.

PREGNANCY A BREASTFEEDING

Vzhledem k absenci klinických studií schopných charakterizovat bezpečnostní profil etorikoxibu na zdraví plodu a vzhledem k tomu, že v literatuře jsou uvedeny četné experimentální studie potvrzující potenciální fetální toxicitu této účinné látky, je příjem TAUXIBu kontraindikován. během těhotenství.

Kontraindikace se vztahuje i na další období kojení, vzhledem k tendenci etorikoxibu koncentrovat se v mateřském mléku.

interakce

Také etorikoxib, účinná složka TAUXIB®, podléhá různým farmakologickým interakcím schopným modifikovat farmakokinetické, farmakodynamické vlastnosti a související bezpečnostní profil.

Z tohoto důvodu by měl pacient věnovat zvláštní pozornost současnému převzetí:

  • Perorální antikoagulancia v důsledku možných variací způsobených běžnými koagulačními procesy;
  • ACE inhibitory, antagonisty angiotensinu II, cyklosporin a takrolimus pro jejich schopnost zvyšovat nefrózní a hepatotoxické vlastnosti etorikoxibu;
  • Flukonazol a jiné účinné látky induktory nebo inhibitory CYP2C9 vzhledem ke schopnosti měnit farmakokinetické vlastnosti etorikoxibu.

Etorikoxib, který je inhibitorem CYP2C9, však může měnit farmakokinetické vlastnosti řady léčiv, včetně antidepresiv, antikonvulziv a antiepileptik.

Kontraindikace TAUXIB ® Etorikoxib

Použití přípravku TAUXIB® je kontraindikováno v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z jejích pomocných látek, jaterní a renální insuficienci, chronických zánětlivých onemocnění střeva, peptického vředu, městnavého srdečního selhání, ischemické choroby srdeční a arteriopatií a vaskulopatií, jak centrální, periferie.

Nežádoucí účinky - Vedlejší účinky

Různé klinické studie a pečlivé sledování po uvedení přípravku na trh ukazují, že selektivní nesteroidní protizánětlivé léky COX 2 mohou být také spojeny s výskytem mnoha vedlejších účinků.

Závratě, bolesti hlavy, palpitace, gastrointestinální poruchy, jako je nevolnost, nadýmání a bolest břicha, hepatotoxicita, nefrotoxicita, astenie a symptomy podobné chřipce, hypertenze, poruchy zraku a sluchu, patologie srdečních a cévních cest a reakce přecitlivělosti, jak kožní, tak vaskulární, představují hlavní nežádoucí účinky popsané po užití etorikoxibu.

Výskyt a závažnost výše uvedených reakcí však souvisí s trváním terapie a dávkami léčiva.

Poznámky

TAUXIB® je lék na předpis.