příznaky

Halucinace ve spánku - příčiny a symptomy

definice

Halucinace ve spánku spočívají zejména v živých pocitech nebo iluzích, které se mohou objevit na začátku spánku (hypnagogika) nebo v době probuzení (hypnopompika).

Tyto jevy mohou ovlivnit vizuální aparát nebo jiné smyslové orgány a nejsou snadno rozlišitelné od běžných snů REM spánku.

Halucinace, někdy s bizarním nebo děsivým obsahem, mohou být zaměněny za skutečné, protože se vyskytují ve fázi přechodu mezi spánkem a bdělostí.

Halucinace mohou být spojeny se spánkovou paralýzou a mohou být jedním z příznaků narkolepsie.

Možné příčiny * Halucinace spánku

  • narkolepsie