léky

ISOCEF ® Ceftibuten

ISOCEF® je lék na bázi Ceftibutenu

TERAPEUTICKÁ SKUPINA: Obecné antimikrobiální látky pro systémové použití - Cefalosporiny

IndikaceAkční mechanismusStudie a klinická účinnost Pokyny pro použití a dávkováníPozorování Těhotenství a laktaceInterakceContraindikaceNežádoucí účinky

Indikace ISOCEF ® Ceftibuten

ISOCEF® se používá v klinické praxi při léčbě infekcí dýchacích cest a močových cest, které jsou udržovány mikroorganismy citlivými na cefalosporiny.

Mechanismus účinku ISOCEF ® Ceftibuten

ISOCEF® je antibiotikum široce používané v klinickém prostředí, vzhledem k vysoké účinnosti prokázané i proti mikroorganismům obecně rezistentním na peniciliny a snadnosti použití zaručené možností použití perorálního podání.

Ve skutečnosti je ceftibuten aktivní složkou patřící do třídy semisyntetických cefalosporinů třetí generace, jejichž chemická struktura jí dává přirozenou odolnost vůči žaludeční kyselině, což umožňuje její perorální podání.

Absorbovaný na střevní úrovni dosahuje ceftibuten maximální plazmatické koncentrace za přibližně 2 - 3 hodiny, následně se distribuuje mezi všechny biologické tekutiny, kde prostup biologických membrán, s výjimkou hematoencefalické bariéry, provádí svůj terapeutický účinek.

Stejně jako ostatní beta-laktamy, ceftibuten také vykazuje svou baktericidní aktivitu, která ohrožuje stabilitu bakteriální stěny, snižuje tvorbu zesítění mezi molekulami peptidoglykanů a usnadňuje tak lýzu mikroorganismu osmotickým šokem.

Po terapeutickém působení, které si účinně pamatujeme proti širokému spektru pozitivních i negativních mikroorganismů, je ceftibuten vylučován v nezměněné formě převážně močí.

Provedené studie a klinická účinnost

1. ÚČINNOST CEFTIBUTEN V LÉČENÍ S PYTHONY

J Med Assoc Thai. 2001 Jun; 84 Suppl 1: S61-7.

Orální léčba ceftibutenem byla účinná a bezpečná při léčbě pyelonefritidy v dětském věku, což významně zkrátilo dobu hospitalizace a související zdravotní náklady.

2 EFEKTIVITA A BEZPEČNOST CEFTIBUTEN V OŠETŘENÍ AKUTNÍ SINUSITIE

Chemoterapie. 1997 Sep-Oct; 43 (5): 352-7.

Práce, která demonstruje, jak léčba ceftibutenem pro akutní sinusitidu bakteriálního původu, může být stejně účinná jako léčba amoxicilinem / kyselinou klavulanovou, ale má lepší snášenlivost.

3. FARMACOCINETICKÉ VLASTNOSTI CEFTIBUTEN

Chemoterapie. 1995 Jul-Aug; 41 (4): 229-33.

Zajímavá farmakokinetická studie, která demonstruje, jak může perorální příjem ceftibutenu zaručit dosažení antibiotických koncentrací v bronchiální sekreci, jako je efektivní provádění vlastního terapeutického účinku.

Způsob použití a dávkování

ISOCEF®

400 mg tobolky ceftibutenu;

Granule pro perorální suspenzi 36 mg ceftibutenu v 1 ml roztoku.

Léčba 400 mg ceftibutenu denně je obecně dobře snášena a účinná proti většině mikroorganismů zodpovědných za infekce dýchacích cest a močových cest.

Denní dávka může být podána v jedné dávce nebo rozdělena do dvou podání každých 12 hodin.

Úprava dávky by byla nutná iu pediatrických a geriatrických pacientů během renálních onemocnění, jako je snížení jejich clearance.

Na celou léčbu by měl vždy dohlížet lékař.

Upozornění ISOCEF ® Ceftibuten

Antibiotické léčbě přípravkem ISOCEF ® by mělo předcházet pečlivé lékařské vyšetření, aby se posoudila možná přítomnost stavů neslučitelných s podáváním cefalosporinů a kulturní izolace mikroorganismu s následným testem citlivosti na cefalosporiny (antibiogram).

Tato opatření jsou důležitá pro omezení šíření mikroorganismů rezistentních na antibiotickou terapii.

Zvláštní opatrnost je třeba věnovat také starším pacientům nebo těm, kteří trpí onemocněním ledvin, vzhledem ke zvýšené náchylnosti k vedlejším účinkům antibiotické léčby.

Dlouhodobé a nepřiměřené použití ISOCEF® by mohlo usnadnit vznik rezistentních mikrobiálních kmenů a současně zvýšit riziko infekce Clostridium difficile, což má za následek pseudo-membranózní kolitidu.

ISOCEF ® obsahuje sacharózu, takže není vhodný pro pacienty s intolerancí fruktózy, nedostatkem sacharázy-isomaltasai enzymu nebo glukózovým / galaktózovým malabsorpčním syndromem.

PREGNANCY A BREASTFEEDING

Použití přípravku ISOCEF ® během těhotenství a v následujícím období kojení by mělo být vyhrazeno pro případy skutečné potřeby a vždy se musí provádět pod přísným odborným lékařským dohledem.

Tato opatření jsou spojena s absencí klinických studií schopných charakterizovat bezpečnostní profil léčiva pro zdraví plodu.

interakce

Příjem ISOCEF® je obecně prostý lékových interakcí schopných měnit farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti své účinné složky.

Bylo by však užitečné si uvědomit, že přítomnost potravy v gastrointestinálním prostředí může zpomalit systémovou absorpci ceftibutenu oddálením výskytu souvisejících terapeutických účinků.

Zvýšené transaminázy, prodloužené protrombinové časy a potenciálně falešná pozitivita na přímý Coombsův test mohou být pozorovatelnými laboratorními artefakty u pacientů užívajících cefalosporiny.

Kontraindikace ISOCEF ® Ceftibuten

Použití přípravku ISOCEF® je kontraindikováno u pacientů s přecitlivělostí na peniciliny a cefalosporiny nebo jejich pomocné látky.

Nežádoucí účinky - Vedlejší účinky

I když je perorální léčba cefalosporinem obecně dobře snášena a nemá žádné klinicky významné vedlejší účinky, různé studie a klinické zkušenosti často hlášily nežádoucí účinky, jako je nevolnost, průjem, dyspepsie, bolest břicha, bolesti hlavy a závratě.

Pouze vzácně a obecně po dlouhotrvajících terapiích mají leukopenie, trombocytóza, anémie, hyperransaminasémie, hyperbilirubinémie, edém, bronchospasmus, laryngospasmus, dermatologické reakce a v závažnějších případech také systémová anafylaxe.

Riziko vzniku těchto reakcí je významně vyšší u pacientů s atopií nebo s přecitlivělostí na antibiotika.

Poznámky

ISOCEF ® je lék na předpis předepsaný lékařem.