léky

ZIRTEC ® - Cetirizin

ZIRTEC® je léčivo na bázi dihydrochloridu Cetirizinu

TERAPEUTICKÁ SKUPINA: Antihistaminika pro systémové použití - antagonista H1

IndikaceAkční mechanismusStudie a klinická účinnost Pokyny pro použití a dávkováníPozorování Těhotenství a laktaceInterakceContraindikaceNežádoucí účinky

Indikace ZIRTEC ® - Cetirizin

ZIRTEC ® je indikován pro symptomatickou léčbu alergických stavů a ​​zejména pro léčbu rýmy a alergické konjunktivitidy a chronické idiopatické urtikárie.

Mechanismus účinku ZIRTEC ® - Cetirizin

ZIRTEC® je léčivo na bázi Cetirizinu, piperazinového derivátu, který patří mezi antagonisty H1 druhé generace, a proto je charakterizován farmakokinetickými a farmakodynamickými vlastnostmi, jako je optimalizace interakce s receptory H1, čímž se omezuje výskyt centrálních vedlejších účinků, jako jsou sedace.

Podobně jako ostatní antagonisté antihistaminik receptorů H1, dosahuje cetirizin i po větší intestinální absorpci, s větší afinitou, těchto receptorů, které se šíří mezi různými orgány a systémy omezujícími jejich aktivaci a tím projevující se:

  • Anti-edémový účinek, regulující vaskulární permeabilitu na úrovni perivenulárních kapilár;
  • Anti-bronchospazmický účinek, který řídí aktivaci receptorů histaminu na úrovni hladkého svalstva, zodpovědného za bronchospasmus.

Po ukončení aktivity a bez intenzivního metabolismu jater se Cetirizin, stále v nezměněné formě, vylučuje převážně močí.

Provedené studie a klinická účinnost

ISTAMINERGICKÝ VZOR V KONTROLE NERVOUSOVÉ FUNKCE

Br J Pharmacol. 2010 Září, 16: 97-106.

Studie, která prokáže, že léčba cetirizinem v dávce 10 mg denně po dobu dvou týdnů může v první řadě zaručit remisi symptomů souvisejících s chronickou idiopatickou kopřivkou u přibližně 74% léčených pacientů, přičemž po dalších 2 týdnech dosahuje 83%.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY NA CETYRIZINE

J Am Acad Dermatol. 2004 Jun; 50 (6): 953-6.

Zajímavá kazuistika, která uvádí výskyt nežádoucích kožních reakcí po užití Cetirizinu, což dokazuje potenciální zkříženou reaktivitu mezi touto účinnou látkou a dalšími funkčně příbuznými.

Způsob použití a dávkování

ZIRTEC ®

10 mg potahované tablety cetirizin dihydrochloridu;

Perorální kapky 10 mg dihydrochloridu cetirizinu v 1 ml roztoku.

Dávkování a načasování příjmu by měl stanovit Váš lékař na základě věku pacienta, jeho celkového zdravotního stavu a závažnosti aktuálního klinického obrazu.

Vzhledem k dávce 10 mg Cetirizinu denně, která je u dospělých nejúčinnější a nejúčinnější, by v určitých případech mohl lékař zvážit možnost přizpůsobení dávek formulací dávek, které respektují stupeň renální funkce pacienta.

Totéž platí pro pediatrické pacienty.

Upozornění ZIRTEC ® - Cetirizin

Užívání přípravku ZIRTEC ® musí předcházet pečlivé lékařské vyšetření, které je nezbytné pro kontrolu celkového zdravotního stavu pacienta, jakož i specifických symptomů, aby bylo možné určit stavy, které jsou neslučitelné s léčbou antihistaminiky.

Zvláštní opatrnost by měla být ve skutečnosti vyhrazena pro všechny pacienty trpící jaterními, renálními, srdečními a neurologickými patologiemi, potenciálně více vystavenými nástupu vedlejších účinků Cetirizinu.

Je také užitečné si uvědomit, že přítomnost hydroxybenzoátů ve formulaci orální kapky by mohla určit vývoj reakcí přecitlivělosti u predisponovaných pacientů.

Tablety ZIRTEC ® obsahují laktózu, proto se jeho použití nedoporučuje u pacientů se syndromem glukózo-galaktózové malabsorpce, deficiencí laktázového enzymu a dědičnou intolerancí galaktózy.

Pro dosažení adekvátních výsledků se doporučuje přestat užívat antihistaminika nejméně 48 hodin před alergickými testy.

Přípravek uchovávejte mimo dosah dětí.

PREGNANCY A BREASTFEEDING

Neexistence klinických studií schopných s naprostou jistotou ověřit bezpečnost přípravku Cetirizin pro zdraví nenarozeného dítěte a dítěte, při podávání přípravku ZIRTEC ® během těhotenství a v následujícím období kojení je nutná maximální opatrnost.

Užívání tohoto léku ve výše uvedených obdobích by mělo být omezeno na případy nevyhnutelné nutnosti a vždy pod dohledem vašeho gynekologa.

interakce

Pacienti užívající přípravek ZIRTEC ® by měli být zvláště opatrní při užívání alkoholu a dalších účinných látek, které mohou zvýšit riziko nežádoucích účinků.

Kontraindikace ZIRTEC ® - Cetirizin

Použití přípravku ZIRTEC ® je kontraindikováno v případě přecitlivělosti na účinnou látku nebo na některou z jejích pomocných látek nebo na jiné strukturně příbuzné molekuly a pacienty trpící závažným onemocněním jater a nefropatií.

Nežádoucí účinky - Vedlejší účinky

Léčba přípravkem ZIRTEC ®, zvláště pokud je dlouhodobě užívána nebo prováděna u pacientů s predispozicí, by mohla určit výskyt průjmu, hyperransaminasémie, astenie, malátnosti, agitovanosti a dermatologických reakcí z přecitlivělosti na účinnou látku nebo její pomocné látky.

Naštěstí jsou neurologické účinky charakterizované bolestí hlavy, sedací a ospalostí takové, že jsou řízení vozidel nebo používání strojů nebezpečné.

Poznámky

ZIRTEC ® je lék na předpis.