léky

VALPINAX ® Ottatropin methylbromid + diazepam

VALPINAX® je léčivo na bázi oktatropinu methylbromidu + diazepamu

TERAPEUTICKÁ SKUPINA: spazmolytika.

IndikaceAkční mechanismusStudie a klinická účinnost Pokyny pro použití a dávkováníPozorování Těhotenství a laktaceInterakceContraindikaceNežádoucí účinky

Indikace VALPINAX ® Ottatropin methylbromid + diazepam

VALPINAX® je indikován pro symptomatickou léčbu bolestivých spastických projevů gastrointestinálního traktu, zejména pokud je určen úzkostnou složkou.

VALPINAX® je také indikován pro psychomotorickou agitaci, delirium tremens, abstinenční příznaky a syndrom dráždivého tračníku.

Mechanismus účinku VALPINAX ® Ottatropin methylbromid + diazepam

Konkrétní terapeutické indikace VALPINAX® jsou dány kombinací dvou účinných látek, které jsou zvláště účinné v kontrastu jak spastické kontrakce gastrointestinálních svalů, tak úzkostných poruch emocionální sféry.

Přesněji:

 1. Otatropin methylbromid, derivát atropinu, působí selektivně na hladině buněk hladkého svalstva v gastrointestinálním traktu a soutěží s acetylcholinem o vazbu na muskarinové receptory, čímž se snižuje excitační stav a následná kontrakce těchto buněk.
 2. Diazepam, který patří do benzodiazepinové skupiny, je schopen působit na úrovni centrálního nervového systému, což zlepšuje afinitu některých nervových receptorů k GABA. Tento neurotransmiter, s výraznými inhibičními a hyperpolarizačními aktivitami, je schopen zaručit sedativní a anxiolytický účinek.

Tato kombinace zaručuje integrovaný terapeutický přístup pro všechny ty spastické-bolestivé projevy gastrointestinálního traktu spojené s poruchami emoční sféry.

Provedené studie a klinická účinnost

1 VALPINAX A DRŽITELNÁ COLONY SYNDROME

Tato italská studie provedená na 186 pacientech ve věku 18 až 65 let, kteří trpí syndromem dráždivého tračníku, ukazuje, jak užívání přípravku VALPINAX v terapeutických dávkách může určit významné zlepšení bolestivých symptomů gastrointestinálního traktu. Vedlejší reakce slabé entity byly zaznamenány u 15% pacientů léčených.

2. BUTYLBROMUROTTATROPIN V OŠETŘENÍ DUODENOVÉHO ULCERU

Italská studie provedená na 40 pacientech trpících dvanáctníkovými vředy (potvrzena endoskopií), která zdůrazňuje zvláštní účinnost oktatropin methylbromidu při snižování bolesti vyvolané vředy.

3. BENZODIAZEPÍN A DRUHÁ SYNDROM ODPOVĚDNÝ

Tato důležitá studie metanalýzy ukazuje, jak asociace benzodiazepinů, jako je diazepam, s klasickými anticholinergiky, s aktivitou svalové relaxace, může zaručit úplný terapeutický přístup k syndromu dráždivého tračníku, což zlepšuje nejen bolest střeva a prominentní průjem, ale také úzkostný stav částečně zodpovědný za příznaky bolesti.

Způsob použití a dávkování

Tablety VALPINAX® (ottatropin methylbromide 40mg + diazepam 2, 5 mg): Doporučují se 1-2 tablety denně.

VALPINAX ® 4% perorální kapky: doporučujeme užívat 25/30 kapek dvakrát denně.

Dávkování pro starší osoby musí nutně stanovit Váš lékař.

Upozornění VALPINAX ® Ottatropin methylbromid + diazepam

Přítomnost psychotropních látek v přípravku VALPINAX ® by mohla určit:

 1. nástup nepředvídatelných individuálních reakcí po kontextové spotřebě alkoholu;
 2. závislost a relativní abstinenční syndrom s psycho-fyzickými symptomy, po dlouhodobém podávání a následném přerušení;
 3. změny funkce jater a hodnoty chemie krve;

Z tohoto důvodu je vždy nezbytné užívat VALPINAX ® pod přísným lékařským dohledem, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat starším, oslabeným pacientům trpícím jaterní a renální dysfunkcí, kardiovaskulární insuficiencí a poruchám nervového systému.

Přítomnost anticholinergik v přípravku VALPINAX ® by mohla určit:

 1. epizody gastroezofageálního refluxu, zvláště intenzivní pro osoby trpící chronickým onemocněním tohoto stavu;
 2. zhoršení respirační kapacity po snížení bronchiální sekrece;
 3. nástup třesu, podrážděnosti a agitovanosti, se vzácnými záchvaty u zvláště predisponovaných jedinců, kteří byli užíváni ve vysokých dávkách;
 4. způsobit závislost a závislost.

Proto je nutné používat VALPINAX ® s opatrností a pod přísným lékařským dohledem, v případě poruch autonomního nervového systému, onemocnění jater a / nebo ledvin, chronických obstrukčních zánětlivých onemocnění dýchacího ústrojí, hypertyreózy, koronárních srdečních chorob, při městnavém srdečním selhání, při srdečních arytmiích, při hypertenzi a zejména u dětí v přítomnosti hyperpyrexie.

Současná přítomnost anticholinergik a benzodiazepinů by mohla významně ovlivnit schopnost soustředit se a věnovat pozornost, řízení vozidla nebo používání určitých přístrojů a přístrojů nepředvídatelných a nebezpečných.

PREGNANCY A BREASTFEEDING

Nedoporučujeme užívat VALPINAX ® během prvního trimestru těhotenství, zatímco v následujícím období je nezbytná lékařská pomoc.

Interakce VALPINAX ® Ottatropin methylbromid + diazepam

VALPINAX® může díky přítomnosti anticholinergik ovlivňovat:

 1. Tricyklická antidepresiva, zdůrazňující jejich účinek.
 2. Anticholinergika různých druhů, zvyšující jejich účinky;
 3. Antihistaminika, schopná interferovat s normálním fungováním léčiva;
 4. Parazipathomimetika, která léčebný účinek ruší.

Sedativní účinky vyvolané diazepamem mohou být zvýšeny neuroleptiky, trankvilizéry, antidepresivy, hypnotiky, analgetiky, anestetiky a antihistaminiky.

Kontraindikace VALPINAX ® Ottatropin methylbromid + diazepam

VALPINAX® je kontraindikován u starších pacientů s hypertrofií prostaty, glaukomem, syndromy retence moči nebo střevní obstrukcí (pylorická stenóza), paralytickým ileem, ulcerózní kolitidou, megakolonem, refluxní ezofagitidou, myasthenia gravis, kardiovaskulárními onemocněními, ulcerózní kolitidou, hypersenzitivitou k jedné ze složek produktu.

Nežádoucí účinky VALPINAX ® Ottatropin methylbromid + diazepam

Nevyvážené dávky přípravku VALPINAX ® mohou způsobit nežádoucí účinky způsobené podrážděným sedativním účinkem, jako jsou:

 1. ospalost
 2. Smysl únavy a svalové slabosti
 3. Závratě.

Vzácnější jsou příznaky jako:

 1. deprese
 2. ataxie
 3. zmatek
 4. hypotenze
 5. Inkontinence moči
 6. tremor
 7. vyrážky.

Přítomnost anticholinergik v přípravku VALPINAX® by také mohla způsobit suchost ústní dutiny, poruchy ubytování, fotofobii, gastrointestinální poruchy, bolesti hlavy.

Poznámky

Poznámky: Léčivo VALPINAX ® Ottatropin methylbromide + diazepam je dostupné pouze po předložení receptu.