potravinářských přídatných látek

E513 - Kyselina sírová

E513 KYSELINA SULFUROVÁ

Kyselina sírová (H2S04) se získává z oxidu siřičitého, kyslíku a vody. Dodává se ve formě olejovité, velmi korozivní, průhledné, bezbarvé nebo nahnědlé kapaliny. Mísitelný s vodou, s rozvojem velkého množství tepla, stejně jako s ethanolem.

Kyselina sírová má funkci potravinářské přísady a má za úkol regulovat kyselost.

Může být obsažen v různých produktech, jako je pivo a mléčné výrobky.

V současné době existují protichůdná tvrzení o účincích této přísady na lidské zdraví: někteří výzkumníci si myslí, že mohou být toxické a velmi dráždivé; ostatní to však považují za neškodné pro lidské zdraví.

Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná jistota o účincích, které tato přísada může mít na lidské zdraví, nedoporučuje se konzumovat vysoké dávky.

ADI DOSE: neurčeno

E500E503E504E505E507E508E509E510
E511E512E513E514E515E516E517E520-523
E524E525E526E527E528E529E530E535-536
E538E541E544, E545E551E552, E553E554E558E559