zdraví očí

Jaké faktory zvyšují riziko glaukomu?

Rizikovým faktorem považovaným za nejdůležitější při vzniku glaukomu je zvýšení nitroočního tlaku (IOP). Ve skutečnosti, oční hypertonus dělá tkáně uvnitř oka zranitelný a zákeřně začne měnit optický nerv, působit, v průběhu času, trvalé poškození oka.

S glaukomem je spojeno mnoho dalších rizikových faktorů: dospělý pokročilý věk, obeznámenost s onemocněním, příslušnost k afroamerické rase, vysoká krátkozrakost, snížená centrální tloušťka rohovky a změny oběhu, jako jsou například systémová hypertenze a diabetes. Předchozí oční trauma a pokračující užívání kortikosteroidů (oční kapky, masti nebo systémové léky) mohou také přispět k vyvolání nebo zhoršení glaukomu.