léky

SELECTIN® Pravastatin

SELECTIN® je léčivo na bázi sodné soli pravastatinu

TERAPEUTICKÁ SKUPINA: Hypolipidemický - inhibitor HMG-CoA reduktázy

IndikaceAkční mechanismusStudie a klinická účinnost Pokyny pro použití a dávkováníPozorování Těhotenství a laktaceInterakceContraindikaceNežádoucí účinky

Indikace SELECTIN ® Pravastatin

SELECTIN ® se používá jako farmakologická léčba smíšené dyslipidemie a heterozygotní primární nebo familiární hypercholesterolémie, kdy vhodná strava a zdravý životní styl nevykazují uspokojivé terapeutické výsledky.

SELECTIN® může být také použit v prevenci kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s předchozí klinickou anamnézou koronárních příhod, infarktu myokardu, cerebrovaskulárních příhod a různých typů onemocnění kardiovaskulárního systému.

Přípravek SELECTIN® se také používá k léčbě posttransplantační hyperlipidémie u pacientů léčených imunosupresivní terapií.

Mechanismus účinku SELECTIN ® Pravastatin

Pravastatin, užívaný perorálně, se rychle vstřebává z gastro-enterického traktu a dosahuje maximální plazmatické koncentrace po asi 1, 5 hodině od jeho příjmu. Většina léčiva prochází metabolismem jaterního prvního průchodu s tvorbou neaktivních metabolitů, což způsobuje, že absolutní biologická dostupnost pravastatinu klesne na přibližně 17% celkové dávky.

Aktivní podíl selektivně proniká do jaterních buněk a vykazuje přímou inhibici enzymu HMG-CoA reduktázy, která je nezbytná pro jaterní syntézu cholesterolu. Snížení hladin cholesterolu uvnitř hepatocytů prostřednictvím mechanismu pozitivní zpětné vazby zvyšuje expresi LDL receptorů na buněčném povrchu, čímž zlepšuje příjem lipoproteinů s nízkou hustotou (tzv. LDL). Tato dvojitá akce, doprovázená také nevyhnutelným snížením syntézy VLDL (prekurzorů LDL), určuje znatelný pokles koncentrací LDL cholesterolu v krvi již po týdnu léčby. Terapeutický účinek však bývá maximalizován pouze ve čtvrtém týdnu od začátku léčby.

Tento biologický účinek, pravděpodobně také podporovaný pleiotropním působením statinů, má za následek významné snížení kardiovaskulárního rizika a výskytu příbuzných onemocnění.

Asi po jedné a půl hodině od příjmu se pravastatin z větší části vylučuje stolicí, zatímco zbývající část se vylučuje močí.

Provedené studie a klinická účinnost

1 ÚČINNOST PRAVASTATINY

Tato studie provedená na pacientech s hypercholesterolemií (celkový cholesterol vyšší než 250 mg / dL) a hypertenzí ukázala, jak by podávání pravastatinu v dávkách 20 a 40 mg denně mohlo zaručit snížení celkového cholesterolu o více než 27% a přibližně o 25%. 35% LDL cholesterolu, bez ohledu na typ antihypertenzní léčby.

2. PLEIOTROPICKÁ ÚČINNOST PRAVASTATINY

Několik studií po celém světě se snaží objasnit a identifikovat účinky provastatinu, které nesnižují lipidy, pravděpodobně se podílejí na prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Tato studie, prováděná in vitro na buněčných kulturách, ukázala, jak provastatin může působit silným antioxidačním a vazoprotektivním účinkem, a to prostřednictvím mechanismů, které jsou nezávislé na inhibici produkce kyseliny mevalonové.

3. ANTICANCER STATINE?

Několik studií, stále v experimentální fázi, podporuje protinádorové působení statinů, které se provádí inhibicí syntézy cholesterolu (nezbytný prvek pro tvorbu buněčných membrán). Tato klinická studie použila pravastatin jako adjuvans pro chemoterapii při léčbě pokročilého karcinomu žaludku, avšak bez jakéhokoliv zlepšení. Rozpor mezi biologickou hypotézou - podporovanou experimenty in vitro - a klinickou praxí nám neumožňuje vyjádřit jednoznačný názor na tento nástroj.

Způsob použití a dávkování

SELECTIN® 20/40 mg tablety pravastatinu: nejčastěji používaná dávka při léčbě primární hypercholesterolémie je mezi 10 a 40 mg denně, užívaná v jedné dávce, možná ještě před spaním. Formulace specifické dávky musí být provedena lékařem po pečlivém vyšetření fyziopatologického stavu pacienta a po vyloučení možných příčin sekundární hypercholesterolémie. Na základě terapeutického cíle a zjištěných výsledků je možné upravit dávkování, po asi 4 týdnech, dobu nezbytnou pro dosažení maximálního terapeutického účinku.

V každém případě, před zahájením jakékoli léčby drogami, by bylo vhodné přijmout zdravý životní styl a hypolipidickou dietu, která by měla pokračovat i v průběhu terapeutického procesu.

V prevenci kardiovaskulárních onemocnění byla dávka přípravku SELECTIN® obecně používána 40 mg / den, zatímco u post-transplantační hyperlipidémie byla obecně používána dávka 10 mg / den, která ji později později v případě snížené terapeutické odpovědi přizpůsobila.

V KAŽDÉM PŘÍPADĚ, PŘED POUŽITÍM SELECTIN® Pravastatin - JE NUTNÁ PŘEDPIS A KONTROLA VLASTNÍHO DOKUMENTA.

Varování SELECTIN ® Pravastatin

Podobně jako ostatní statiny, léčba pravastatinem vyžaduje sledování funkce jater a transamináz. U pacientů s onemocněním jater v anamnéze je nutné tento lék podávat s opatrností, aby se zabránilo - byť vzácným - nepříjemným vedlejším účinkům.

Stejná opatrnost by měla být zachována iu pacientů s předchozí anamnézou myopatií nebo predisponovaných k rozvoji onemocnění kosterních svalů; v těchto případech by bylo nutné pravidelné sledování hladin kreatinkinázy, aby se zabránilo epizodám rhabdomyolýzy. Stejné sledování se na druhou stranu nevyžaduje u pacientů bez takových klinických studií, pokud je vždy zjištěna absence bolesti svalů a přetrvávající slabost.

Vzhledem k přítomnosti laktózy mezi excipienty by SELECTIN® mohl vytvořit gastrointestinální problémy u pacientů se sníženou tolerancí glukózy / galaktózy nebo syndromem deficitu enzymu laktázy.

Ve světle současných studií a mechanismu účinku léčiva by pravastatin neměl ovlivňovat normální pozornost pacienta; proto se nezdá, že by změnila schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

PREGNANCY A BREASTFEEDING

Několik studií prokázalo nepřítomnost teratogenních účinků pravastatinu na plod; použití přípravku SELECTIN ® je však v těhotenství silně kontraindikováno vzhledem k důležitosti cholesterolu během fází embryogeneze a vývoje plodu.

Kojení by mělo být rovněž přerušeno v případě léčby pravastatinem, i když podíl účinné látky nalezený v mateřském mléku je zanedbatelný.

interakce

Na rozdíl od mnoha jiných statinů a inhibitorů enzymu HMG-CoA reduktázy není metabolismus pravastatinu v játrech podporován pouze cytochromem P450 3A4. Tato vlastnost proto snižuje potenciální interakce s inhibitory nebo induktory (kyselina acetylsalicylová, warfarin, cyklosporin ...) a udržuje farmakokinetický profil zcela stabilní.

Úprava dávky je naopak nutná v případě současného užívání jiných léků s účinkem snižujícím lipidy.

Kontraindikace SELECTIN ® Pravastatin

SELECTIN ® je kontraindikován v případě přecitlivělosti na některou z jeho složek, na různé typy onemocnění jater a během těhotenství a laktace.

Nežádoucí účinky - Vedlejší účinky

Různé studie týkající se snášenlivosti a bezpečnosti pravastatinu ukázaly, že výskyt vedlejších účinků je srovnatelný s výskytem pozorovaným u kontrolního vzorku. Nejčastější nežádoucí účinky byly relativně malé a generalizované, jako je průjem, nevolnost, zvracení, nadýmání, závratě a astenie.

Závažnější reakce zahrnující kosterní, kardiovaskulární a jaterní svaly byly rozhodně vzácnější a přechodnější, tolik, že po ukončení léčby rychle vymizely.

Poznámky

SELECTIN ® je prodejný pouze na lékařský předpis.