léky

TITRE ® Liothyronin sodný

TITRE® léčivo na bázi liothyrininu sodného

TERAPEUTICKÁ SKUPINA: Přípravky štítné žlázy

IndikaceAkční mechanismusStudie a klinická účinnost Pokyny pro použití a dávkováníPozorování Těhotenství a laktaceInterakceContraindikaceNežádoucí účinky

Indikace TITRE ® Liothyronin sodný

Přípravek TITRE® se používá k léčbě hypotyreózy.

Mechanismus účinku TITRE ® Liothyronin sodný

TITRE® je léčivo na bázi liotyroninu, hormonu, který je normálně produkován štítnou žlázou a také známý jako trijodthyyninin.

Navzdory této účinné složce má stejný mechanismus účinku jako běžněji používaný levotyroxin, ale je spíše charakterizován vyšší biologickou účinností, odhadovanou asi 5krát vyšší, a rozhodně rychlejším metabolismem.

Po perorálním podání se ve skutečnosti rychle vstřebává na gastrointestinální úrovni a okamžitě se zpřístupní různým tkáním, kde během několika hodin provádí terapeutický účinek a udržuje ho po dobu 48 hodin.

Díky těmto farmakokinetickým vlastnostem je TITRE® ideální pro počáteční a rychlou léčbu hypotyreózy a méně indikován pro udržovací léčbu.

Biologický význam hormonů štítné žlázy je v podstatě dán ústřední úlohou při kontrole metabolismu, který je aktivní na tukové tkáni, na kostech a svalech podporujících růst, na kardiovaskulárním a termogenním růstu.

V důsledku toho jsou stavy hypotyreózy doprovázeny širokým spektrem symptomů, u kterých je nutné farmakologicky obnovit správnou hormonální rovnováhu.

Provedené studie a klinická účinnost

1. ÚSPĚCH KOMBINOVANÉ TERAPIE

Vzhledem k různým farmakokinetickým vlastnostem se předpokládalo, že kombinovaná terapie mezi levotyroxinem a liothyroninem může zaručit lepší hormonální profil a rychlý návrat symptomů. Navzdory očekávání, kombinovaná terapie neprokázala žádnou výhodu oproti jednotlivým terapiím.

2. TYROIDOVÉ HORMONY A ANTIDLAČNÍ LÉČBA

Studie provedená na menopauzálních ženách, které trpí velkou depresí, testovala účinky hormonů štítné žlázy na duševní zdraví těchto pacientů. Současné pozitivní výsledky musejí být nutně potvrzeny důležitějšími klinickými studiemi vzhledem k potenciálním a nebezpečným vedlejším účinkům souvisejícím s tímto typem léčby, i když výsledky naznačují možnou terapeutickou strategii.

3. TRIIODIOTIROININA: CO JSOU VÝHODY?

Ačkoliv triodiotiroina představuje biologicky aktivní formu hormonů štítné žlázy, levothyroxin je stále dávkou první volby pro hypotyreózu. Zdá se, že tento klinický aspekt je podpořen absencí zvláštních výhod vyplývajících z použití liothyroninu navzdory zajímavým farmakokinetickým vlastnostem.

Způsob použití a dávkování

TITRE® 20 mg tablety liothyroninu sodného:

vzhledem k vysoké účinnosti liothyroninu sodného by bylo žádoucí zahájit léčbu dávkami ne vyššími než 10 - 20 mcg za den, aby se dosáhlo celkové dávky přibližně 80 - 100 mcg během několika dnů.

V každém případě by dávka měla být stanovena lékařem, po pečlivém vyhodnocení fyziopatologické a klinické situace pacienta, přičemž celková dávka bude rozdělena do dvou nebo tří podání.

Upozornění TITRE ® Liothyronin sodný

Léčbě přípravkem TITRE ® by mělo předcházet pečlivé klinické vyšetření a doprovázeno neustálým sledováním krevních hodnot TSH a transamináz, které jsou užitečné pro stanovení adekvátnosti lékové terapie.

Rychlé načasování účinku a velká účinnost liothyroninu naznačují jeho použití v prvních fázích terapie, ve kterých je však možné nalézt některé vedlejší účinky.

U pacientů s abnormální srdeční funkcí je vyžadována úprava dávkování a postupné a postupné dosažení účinné kvóty léčiva.

Bolesti hlavy, závratě, hyperexcitabilita a další reakce nervového systému po použití přípravku TITRE ® by mohly ohrozit používání strojů a vozidel.

PREGNANCY A BREASTFEEDING

Ukázalo se, že použití hormonů štítné žlázy pro léčbu hypotyreózy v těhotenství je bezpečné pro vývoj plodu a je dobře snášeno matkou a postrádá vedlejší účinky v terapeutickém rozmezí.

Je proto důležité, aby použité dávkování odpovídalo terapeutickým potřebám pacienta a aby lékař pečlivě sledoval celou terapeutickou cestu.

interakce

Podobně jako levotyroxin je také liothyronin schopen interakce s řadou aktivních složek, což mění jejich terapeutickou účinnost.

Příklady jsou interakce s hypoglykemickými činidly a deriváty kumarinu doprovázené změnou glykemické kontroly a zvýšeným rizikem epizod krvácení.

Aktivita levotyroxinu by mohla být změněna do té míry, že po současném podávání cholestyraminu, léčiv obsahujících hliník, železo a vápník, salicylátů, dicumarolu, furosemidu, klofibrátu, fenytoinu, glukoritikoidů, beta-sympatolytik, glukoritikoidů, beta-sympatolytik, beta-sympatolytik, beta-sympatolytických léků je nutná úprava dávkování. amiodaron a jodované kontrastní látky, estrogeny, barbituráty, proguanil, antiepiliektika a sloučeniny obsahující sóju.

Kontraindikace TITRE ® Liothyronin sodný

TITRE® je kontraindikován v případech nekompenzovaného srdečního selhání, onemocnění nadledvin, thyrotoxikózy a přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z jejích pomocných látek.

Nežádoucí účinky - Vedlejší účinky

Terapie TITRE®, zejména v raných stadiích léčby, byla spojena s výskytem anginózní bolesti, arytmií, hypertenze, křečí, třesů, bolesti břicha, návalů horka a pocení, svalové slabosti a astenie.

Tyto příznaky snadno korelovaly se zvýšením účinku hormonů štítné žlázy, spontánně regresní, jakmile je léčba léčivem pozastavena nebo adekvátní.

Poznámky

TITRE ® se prodává pouze na lékařský předpis.

TITRE ® je v dopingové třídě: Hormony a příbuzné látky (zakázáno v soutěži i mimo ni)