infekčních nemocí

Listerióza: rizikové faktory

Listerióza je kosmopolitní nemoc, protože bakterie Listeria jsou všudypřítomné v životním prostředí. Tyto mikroorganismy se nacházejí zejména v půdě, krmivech, povrchových vodách a výkalech.

Člověk uzavírá listeriózu především konzumací silně kontaminovaných, syrových nebo vařených potravin . Kontaminace může ovlivnit různá odvětví potravinářského průmyslu (např. Masné, mlékárenské, rybí a rostlinné produkty připravené ke spotřebě) jak z hlediska surovin, tak z hlediska životního prostředí (například rostliny, chladničky, pracovní plochy a povrchy),

Ačkoliv kontaminované potraviny představují hlavní zdroj infekce, neměly by být podceňovány jiné způsoby přenosu, včetně vertikálních ( matka-dítě ). K nákaze může dojít také v důsledku přímého kontaktu s nakaženými zvířaty (skot, ovce a kozy). Zdá se, že roli při šíření nemoci hrají i klíšťata ; ve skutečnosti byla prokázána korelace mezi přítomností bakterií Listeria u těchto členovců a nástupem listeriózy u skotu.

Lidé náchylní k infekcím Listeria jsou starší lidé, těhotné ženy, novorozenci a lidé s nedostatkem imunitního systému. U imunokompromitovaných jedinců - například u příjemců transplantátu, pacientů s rakovinou a pacientů s AIDS - postačuje minimální výskyt infekčního náboje pro vznik onemocnění.