obezita

Svalová hypotrofie, index tělesné hmotnosti a riziko mortality

Francesco Casillo

Muži ztrácejí asi 20% své svalové hmoty ve věku 40 až 60 let.

Obvykle je u jedinců s muskulárně hypotrofickými rameny tato charakteristika doprovázena zvýšeným obvodem pasu. Britští vědci zjistili, že tato kombinace předurčuje k vysokému riziku úmrtnosti.

Výzkumníci studovali úmrtnost 4107 mužů ve věkovém rozmezí 60 až 79 let. Tato monitorovací studie trvala 6 let. Obvod paže a pasu představovaly 2 nejlepší prediktory úmrtnosti. Malé obvodové ramena zvýšily riziko úmrtí o 36%.

Riziko vzrostlo na 55%, pokud byl snížený obvod ramen doprovázen vysokým obvodem pasu. Muži s nízkou hmotností s indexem tělesné hmotnosti méně než 18, 5, a zejména ti s velkým pasem, hlásili nejvyšší úmrtnost.

Paradoxně a překvapivě, muži s indexem tělesné hmotnosti v doporučeném rozmezí, který je optimální (20 až 25), byli častěji umíráni v průběhu studie než osoby s nadváhou s vyšším indexem tělesné hmotnosti, včetně mezi 25 a 30 ° C.

Udržení svalové hmoty a snížení viscerálního tuku jsou proto klíčovými faktory pro dlouhověkost.

bibliografie: