vhodnost

Břišní a prevence bolesti zad

LOMBALGIE JE PRVNÍ PŘÍČINOU ABSENCE Z PRÁCE V ZÁPADNÍCH ZEMÍCH

v

zejména v Itálii trpí asi 40% obyvatelstva nad 25 let věku a kromě toho, že představuje první příčinu absence z práce, představuje také druhou příčinu trvalé invalidity.

bolest v zádech je idiopatická a multifaktoriální patologie, v literatuře je zvažováno více než 30 možných příčin.

V 80% TĚCHTO PŘÍPADŮ NENÍ ZVLÁŠTNÍ PROBLÉM VERTEBRÁLNÍHO SLOUPCE.

V těchto situacích může být nízká bolest zad způsobena: sedavým životním stylem, špatnou kondicí, nadváhou, stresem, depresí, ztrátou sebeúcty, statickou, opakovanou a neuspokojivou prací, nadměrným nebo špatným fyzickým tréninkem, kouřením.

Léčba bolesti zad v posledních letech byla charakterizována přechodem z terapie aktivního typu na terapii pasivního typu. Podle současných pokynů:

- zbytek by měl být co nejkratší (ČTENÍ NENÍ TERAPIE, JSOU JEDNODUŠNÝM VELKÝM ÚČELEM)

- zdá se, že mobilizace a manipulace jsou přínosem pro urychlení návratu pacientů do práce, ale ve střednědobém a dlouhodobém horizontu nejsou důkazy o jejich účinnosti.

- velký význam musí být přisuzován posturální výuce

PREVENCE POSKYTUJE ZÁKLADNÍ ROLE:

Pokyny pro správnou prevenci lze shrnout do následujících zásad:

POŠTOVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

UDRŽOVÁNÍ AKTIVNÍHO ŽIVOTNÍHO STYLU: posílení svalů trupu, dolních končetin a břišních svalů; strečink pro zlepšení pružnosti lumbosakrálního traktu a svalů krční ischie

Význam břišních svalů při prevenci bolesti zad

Tonicita břišních svalů plní různé funkce:

držení vnitřností

správná respirační mechanika

fyziologická rovnováha pánve

delordosizující působení

ochrana zad (zesílená břišní stěna umožňuje výtok přes 40% hmotnosti na bederní obratle)

U většiny lidí je břišní svalstvo hypotonické (slabé), zatímco paravertebrální svalstvo je zkráceno a zkráceno. Také z tohoto důvodu je velmi důležité udržovat vaše břišní svaly účinné a tónované jejich pravidelným cvičením.

Cvičení pro posílení břišních svalů

Hlavní cvičení prováděná pro tónování a posilování břišních svalů vyžadují, aby se pánev přiblížila k hrudníku. Tato akce může být provedena tím, že se hrudník přiblíží k pánvi (křupání) nebo tím, že se pánev přiblíží k hrudníku (reverzní křeh).

Buďte opatrní! Mluvil jsem o pánvi, ne o nohách, ve skutečnosti břišní svaly nemají žádné vložení do dolních končetin. Z toho vyplývá, že žádné cvičení, které zahrnuje pohyb dolních končetin, není fyziologicky správné pro trénink svalů břicha. Totéž platí pro všechny ty cvičení, které vidí nohy vázané na jakoukoli podporu, jako je klasický sit-up.

Pozornost je třeba věnovat i hlavě, aby se zabránilo nástupu cervikálních problémů. Ruce umístěné za krkem musí mít pouze podpůrnou činnost.

Jedno poslední doporučení o dýchání. Břišní svaly jsou výdechové svaly, proto v aktivní fázi pohybu (když se přiblížíte k hrudníku k pánvi nebo naopak) výdech hluboce. Zejména začněte vyprázdňovat plíce od začátku pohybu tak, aby v místě maximálního zkrácení břišní membrány nebránila práci těchto svalů.