léky

Blincyto - Blinatumomab

Co je Blincyto - Blinatumomab a k čemu se používá?

Jak se přípravek Blincyto používá - Blinatumomab?

Jak přípravek Blincyto - Blinatumomab působí?

Jaký přínos přípravku Blincyto - Blinatumomab byl prokázán v průběhu studií?

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Blincyto - Blinatumomab?

Na základě čeho byl přípravek Blincyto - Blinatumomab schválen?

Jaké informace o přípravku Blincyto - Blinatumomab dosud nebyly předloženy?

Jaká opatření jsou přijata k zajištění bezpečného a účinného užívání přípravku Blincyto - Blinatumomab?

Další informace o přípravku Blincyto - Blinatumomab