kardiovaskulárních onemocnění

Koartace aorty - příčiny a symptomy

definice

Koarktace aorty je vrozená malformace, která způsobuje zúžení lumen aorty. Tento stav se vyskytuje častěji v proximální části hrudní aorty (tj. V úseku nejblíže srdci); ve vzácných případech zúžení místo toho ovlivní abdominální aortu.

Koarktace aorty brání proudění krve uvnitř tepny a způsobuje hypertenzi horních končetin, hypotenzi dolních končetin, hypertrofii levé komory a hypoperfuzi břišních orgánů.

Projevy související s koarktací aorty závisí na rozsahu stenózy. Symptomy mohou například zahrnovat bolest hlavy, bolest na hrudi, chladné končetiny, únavu a přerušované klaudikace.

Léčba zahrnuje chirurgickou resekci stenotického aortálního traktu nebo balónkové angioplastiky a umístění stentu.

Pokud se onemocnění neléčí, vyvíjí hemodynamický a srdeční stav neslučitelný se životem. K úmrtí dochází v důsledku sekundárních komplikací, jako je ruptura aorty, krvácení do mozku, encefalopatie hypertenze, srdeční selhání a cirkulační šok s renálním selháním a metabolickou acidózou.

Možné příčiny * koarktace Aorty

  • Duktální ektazie
  • Turnerův syndrom