antropometrie

Výška kolena

Výška subjektu může být silně ovlivněna dysmorfismy páteře (kyfoskolióza) a onemocněními kostí, jako je osteoporóza a křivice. Není divu, že od věku 30 let má tendence klesat se stárnutím o:

0, 03 cm / rok až 45 let;

0, 28 cm / rok po dobu 45 let.

Pro vyloučení vlivu těchto faktorů a získání reálného odhadu výšky předmětu, který je důležitý pro provedení patřičných antropometrických hodnocení, se používá tzv. Výška kolena.

Vyšetřovaný subjekt je naboso, v sedě, s levou nohou ohnutou o 90 ° na stehně (umístěnou v pravém úhlu). Měření se provádí metrickou páskou, která detekuje vzdálenost od horního okraje laterálního kondylu stehenní kosti k chodidlu chodidla.

Získaná data se pak vloží do těchto vzorců:

Stature (cm) muži = 64.19 - (0, 04 x věk) + (2, 02 x výška kolena)

Stature (cm) ženy = 84, 88 - (0, 24 x věk) + (1, 83 x výška kolena)

BIBLIO: Chumlea WC; JAGS 1985

Stature (cm) = 94, 87 + 1, 58 x výška kolena - 0, 23 x věk + 4, 8, pokud muž