potravinářských přídatných látek

E223 - Metabisulfit sodný

Metabisulfit sodný je sodná sůl kyseliny sírové.

Vyskytuje se při pokojové teplotě jako bílý, nestabilní prášek, který tvoří síran sodný reagující s kyslíkem. Vytváří v přítomnosti kyselin kyselinu sírovou.

ADI DOSE: 0, 7 mg na kg tělesné hmotnosti.

E200E201E202E203E210E211E212E213
E214-E2119E220E221E222E223E224E225E226
E227E228E230231E232E233E234E235
E236E237E238E239E240E242E 249E250
E251E 252E260E261E262E263E270E280
E284E285E290E296E297