sportu a zdraví

Držení těla a pohodu

Dr. Giovanni Chetta

závěr

Ergonomie (nebo věda o lidském faktoru) má jako svůj předmět lidskou činnost ve vztahu k environmentálním, instrumentálním a organizačním podmínkám, ve kterých se odehrává. Cílem je přizpůsobit tyto podmínky potřebám člověka ve vztahu k jeho vlastnostem a jeho činnostem. Ergonomické systémy jsou objekty, služby a prostředí, které sledují cíl zvyšování pohody a kvality života a fungují jako ideální rozhraní člověk-prostředí.

Stále více a více ergonomie se stává důležitou ve společnosti, která tlačí člověka do pozice a životního stylu, které nejsou příliš přirozené, a proto nejsou příliš fyziologické. Ve svém dlouhém vývoji, trvajícím stovky milionů let, od čtyřnásobku až po vynikajícího chodce a diskrétního horolezce, se dnes člověk paradoxně zdá, že zvrátil smysl evolučního pochodu tím, že přijal návyky života, které ho vedou k tomu, aby se stále více a více o sobě pod vlivem environmentálního a duševního stresu.

Dosud dosažené výsledky potvrzují posturologický ergonomický přístup, ačkoliv ještě zbývá mnoho práce. Profesní spolupráce mezi různými odborníky, také vyškolená v posturologii, a technologický vývoj budou základními kameny pokroku v tomto fascinujícím a mnohotvárném tématu.

Základní bibliografie