léky

ZANIZAL® Nizatidin

ZANIZAL® je léčivo na bázi Nizatidinu.

TERAPEUTICKÁ SKUPINA: Antireflux - Antiulcer - antagonisté receptoru H2

IndikaceAkční mechanismusStudie a klinická účinnost Pokyny pro použití a dávkováníPozorování Těhotenství a laktaceInterakceContraindikaceNežádoucí účinky

Indikace ZANIZAL ® Nizatidina

ZANIZAL® je indikován k léčbě těch morbidních projevů spojených s hyperaciditou žaludku.

Přesněji řečeno, tento lék je zvláště indikován při léčbě dvanáctníkových vředů, žaludečních vředů, vředů spojených s léčbou nesteroidními protizánětlivými léky a gastroezofageální refluxní ezofagitidou.

Mechanismus účinku ZANIZAL ® Nizatidin

Nizatidin obsažený v přípravku ZANIZAL® je jedním z analogů vyvinutých z cimetidinu, s nímž sdílí mechanismus účinku a chemickou strukturu.

Tato účinná složka, která se ve skutečnosti podává orálně, se rychle vstřebává na gastrointestinální úrovni a dosahuje maximální plazmatické koncentrace během dvou hodin, přičemž biologická dostupnost je vyšší než 70% celkové dávky, proto je vyšší než její předchůdci.

Prostřednictvím cirkulačního proudu selektivně dosahuje receptorů histaminu H2, inhibuje působení, odpovědné aktivací adenylátcyklázy a AMCP, za aktivaci výměníku H + / K + a okyselení obsahu žaludku,

Selektivní blokování těchto receptorů, normálně aktivovaných acetylcholinem, gastrinem a histaminem, umožňuje optimální kontrolu jak bazální, tak i jídlem indukované acidity žaludku, čímž se zabrání nástupu hyperacidity.

Po jeho působení, s poměrně rychlým poločasem rozpadu, se nizatidin vylučuje převážně renální cestou.

Mezi nejdůležitějšími výhodami ve srovnání s jinými účinnými látkami stejné farmaceutické kategorie je možné pozorovat nejúčinnější biologickou aktivitu a nepřítomnost inhibice cytochromu p450, který se podílí na metabolismu různých účinných látek.

Provedené studie a klinická účinnost

1. NIZATIDIN A OSTATNÍ ANTAGONISTY H2 V EROSIVNÍM ESOFAGITU

Gastroezofageální reflux je často doprovázen erozivní ezofagitidou, někdy s histologicky významnými změnami. V této srovnávací studii se ukázalo, že nizatidin je zvláště užitečný jak při remisi onemocnění, tak při prevenci recidiv, přičemž se stal nejúčinnějším antagonistou H2 histaminového receptoru.

2. NIZATIDIN V PEDIATRICKÉM VĚKU

Tato studie představuje jednu z mála prací, ve kterých byla testována účinnost a bezpečnost nizatidinu podávaného v dětském věku. Navzdory nízkému počtu zařazených pacientů, které nám neumožňují vyvodit statisticky významné závěry, se ukázalo, že léčba je účinná při snižování symptomů spojených s gastroezofageálním refluxem u 82% pacientů léčených nežádoucími účinky, které splnily očekávání.

3. NIZATIDIN A ZVÝŠENÍ HMOTNOSTI PSYCHIATRICKÝCH PACIENTŮ

U mnoha schizofrenních pacientů, kteří podstoupili léčbu drogami, bylo pravděpodobně pozorováno zvýšení hmotnosti, pravděpodobně spojené s regulací hormonů, zejména leptinu. Tato studie částečně ospravedlňuje anti-nadváhou účinnost nizatidinu, což dokazuje, jak současné podávání tohoto léku může bránit přibývání na váze, pravděpodobně působením na hladiny leptinu.

Způsob použití a dávkování

ZANIZAL ® tobolky po 150-300 mg nizatidinu: \ t

terapeutické schéma pro léčbu vředů obvykle zahrnuje užívání 150/300 mg nizatidinu denně po dobu nejméně 4 týdnů, což je doba vhodná pro jejich hojení.

Pokud nebyla pozorována účinná terapeutická odpověď, bylo by vhodné prodloužit léčbu o další 4 týdny.

V každém případě by měl lékař po pečlivém vyhodnocení klinického obrazu pacienta a souvisejících terapeutických cílů stanovit optimální dávkování a načasování příjmu.

Varování ZANIZAL ® Nizatidin

ZANIZAL ® by měl být podáván se zvláštní péčí a pod pečlivým lékařským dohledem u pacientů se sníženou funkcí ledvin a jater, aby se zabránilo hromadění potenciálně nebezpečných metabolitů.

Bylo by také užitečné provést pečlivý screening pacientových žaludečních patologických stavů před použitím nizatidinu, aby se zabránilo tomu, že tato aktivní složka zakryje některé důležité znaky nezbytné pro včasnou diagnózu.

Přítomnost ospalosti, bolesti hlavy a závratě mezi vedlejšími účinky spojenými s léčbou přípravkem ZANIZAL® by mohla ohrozit používání strojů a řídících vozidel.

PREGNANCY A BREASTFEEDING

Absence relevantních studií týkajících se použití nizatidinu v těhotenství neumožňuje stanovit bezpečnostní profil této účinné látky na zdraví plodu, a proto je kontraindikován jak během těhotenství, tak v následujícím období kojení.

interakce

Neschopnost nizatidinu inhibovat aktivitu cytochromu p450 umožňuje jeho použití ve spojení s léky normálně metabolizovanými tímto enzymem, bez jakékoli změny farmakokinetických vlastností.

Tato charakteristika představuje jednu z nejdůležitějších výhod spojených s léčbou ZANIZALem® ve srovnání s jinými antagonisty receptoru H2.

Kontraindikace ZANIZAL ® Nizatidin

ZANIZAL ® je kontraindikován u pacientů, kteří jsou přecitlivělí na nizatidin nebo jiné účinné látky ve stejné farmaceutické kategorii, vzhledem k možnému vývoji zkřížených reakcí.

Nežádoucí účinky - Vedlejší účinky

Nejvíce dokumentovanými vedlejšími účinky spojenými s léčbou přípravkem ZANIZAL ® byly pocení, kopřivka a ospalost, které neměly žádné zvláštní klinické důsledky.

Na druhou stranu, zejména u rizikových pacientů, byl pozorován výskyt hepatocelulárního poškození se zvýšenými sérovými transaminázami, sníženým pohlavním libido, mentálním vedením, trombocytopenií, hyperurikémií, anafylaxí a hypereosinofilií v případě přecitlivělosti.

V každém případě byly symptomy reverzibilní, jakmile byla terapie přerušena.

Poznámky

ZANIZAL ® lék prodávaný pouze na lékařský předpis.