léky

TILCOTIL ® Tenoxicam

TILCOTIL® je léčivo na bázi tenoxikamu

TERAPEUTICKÁ SKUPINA: Nesteroidní protizánětlivé a antirevmatické léky

IndikaceAkční mechanismusStudie a klinická účinnost Pokyny pro použití a dávkováníPozorování Těhotenství a laktaceInterakceContraindikaceNežádoucí účinky

Indikace TILCOTIL ® Tenoxicam

TILCOTIL ® je indikován k léčbě akutní i chronické zánětlivé bolesti kloubů přítomné při revmatických a degenerativních onemocněních.

Mechanismus účinku TILCOTIL ® Tenoxicam

Účinná látka přípravku TILCOTIL®, tenoxikamu, je jedním z nesteroidních léčiv s protizánětlivou aktivitou patřící do nedávné skupiny chemického oxikamu.

Počínaje progenitorem Piroxikamem následovalo mnoho dalších lehce odlišných chemicko-fyzikálně aktivních složek v průběhu času, které, i když sdílely stejný mechanismus účinku, byly z farmakokinetického hlediska účinnější a výhodnější.

V tomto smyslu je orální tenoxikam rychle a kompletně absorbován sliznicí gastrointestinálního traktu, čímž se udržuje biologická dostupnost i vyšší než 90%, a následně se prostřednictvím vazby s plazmatickými proteiny distribuuje mezi různými tkáněmi.

Tento lék je zaměřen hlavně na synoviální úroveň a je schopen inhibovat cyklooxygenázy indukované flogistickými příhodami, což snižuje produkci chemických mediátorů, známých jako prostaglandiny, zodpovědných za prozánětlivé, histologické a především algogenní působení.

Z tohoto důvodu vede užívání přípravku TILCOTIL® k významnému snížení zánětlivé bolesti, doprovázené vyšší ochranou před oxidativním poškozením vyvolaným reaktivními kyslíkovými látkami a nadměrně exprimovanými proteolytickými enzymy v takových patologických podmínkách.

Po jeho působení je tenoxikam na úrovni jater zcela hydroxylován a následně vylučován močí ve formě neaktivních katabolitů.

Provedené studie a klinická účinnost

1. TENOXIKAM V KONTROLE POSTORROCENTÁLNÍ ARTICULAR PAIN

Int J Oral Maxillofac Surg. Květen 2010, 39 (5): 440-5. Epub 2010 7.března.

Důležitá práce maxilofaciální chirurgie, která demonstruje, jak může být intraartikulární injekce tenoxikamu na temporo-mandibulární úrovni účinná při snižování bolesti po artrocentéze, což významně zlepšuje mobilitu postiženého kloubu.

2 TENOXIKAM V PATOLOGII URINÁRNÍCH TRACKŮ

Urologie. 2009 Aug; 74 (2): 431-5. Epub 2009 7. června.

Zajímavá studie, která ukázala, že asociace mezi alfa blokátorem a inhibitorem COX2 bez coxibu, jako je tenoxikam, může být zvláště účinná při kontrole bolesti přítomného dolního močového traktu během benigní hyperplazie prostaty.

3.TENOXICAM A KNEE OSTEOARTRITIS

Ortopedie. 2007 Dec; 30 (12): 1039-42.

Studie, která demonstruje, jak může být intraartikulární injekce tenoxikamu účinná při osteoartritidě, což zaručuje rychlé a intenzivní zlepšení symptomatologie symptomu bolesti.

Způsob použití a dávkování

TILCOTIL ®

20 mg potahované tablety tenoxikamu;

20 mg injekčního roztoku tenoxikamu pro 2 ml roztoku.

Dávky normálně používané pro symptomatickou léčbu zánětlivé bolesti přítomné při revmatických a degenerativních patologiích by se měly měnit podle klinického obrazu pacienta, jeho fyziopatologických charakteristik a snášenlivosti vůči terapii.

Obecně léčba akutní bolesti obecně zahrnuje příjem 20-40 mg tenoxikamu denně po velmi omezenou dobu, zatímco 10 až 20 mg denně může být účinné při potlačování symptomů mírné bolesti.

U starších pacientů nebo osob trpících konjunkturním onemocněním jater a ledvin by měla být zjevně předvídána úprava použitých dávek.

Upozornění TILCOTIL ® Tenoxicam

Léčba přípravkem TILCOTIL ® by měla být definována a následně pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou revmatických a degenerativních zánětlivých onemocnění.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat pacientům trpícím kardiovaskulárními, koagulačními, renálními, jaterními, alergickými a gastrointestinálními onemocněními v důsledku zvýšeného rizika vzniku nežádoucích účinků po užívání NSAID.

Z tohoto důvodu by měl lékař pravidelně vyhodnocovat celkový zdravotní stav pacienta a konkrétně renální, jaterní, srdeční a gastrointestinální funkce a přerušit probíhající terapii v případě nežádoucích účinků, včetně dermatologických účinků.

Příjem tenoxikamu může změnit některé parametry chemie krve, maskující existující patologické vzorce.

TILCOTIL ® obsahuje laktózu, proto je její příjem kontraindikován u pacientů s intolerancí laktózy, glukózo-galaktózovým malabsorpčním syndromem a nedostatkem enzymu laktázy.

Upozorňujeme, že použití přípravku TILCOTIL ® v injekčních lahvičkách je vyhrazeno výhradně pro nemocniční zdravotnický personál.

PREGNANCY A BREASTFEEDING

Podávání přípravku TILCOTIL ® během těhotenství a v následujícím období kojení je silně kontraindikováno vzhledem k četným studiím v literatuře, které ukazují, jak příjem NSAID v tomto období může:

 • Zvýšit riziko kardiovaskulárních malformací u nenarozeného dítěte;
 • Zvýšit riziko malformací dýchacího a močového systému plodu;
 • Zvýšit výskyt čekajících potratů;
 • Zvýšení rizika krvácení a komplikací u těhotné ženy v době porodu.

Vzhledem k tendenci tenoxikamu hromadit se v mateřském mléku při klinicky významných koncentracích by bylo vhodné rozšířit kontraindikace i na následující období kojení.

interakce

Tenoxicam stejně jako další oxikamy a obecně další nesteroidní protizánětlivé léky jsou také citlivé na působení jiných účinných látek podávaných současně.

Z tohoto důvodu, aby se omezily rozdíly v bezpečnostním profilu a terapeutické účinnosti tenoxikamu, je třeba v kontextuálním předpokladu věnovat zvláštní pozornost:

 • Perorální antikoagulancia a inhibitory zpětného vychytávání serotoninu v důsledku zvýšeného rizika krvácení;
 • Diuretika, inhibitory ACE, antagonisty angiotensinu II, metotrexát a cyklosporin, vzhledem k jejich schopnosti zvyšovat hepatotoxické a nefrotoxické účinky tenoxikamu;
 • Nesteroidní protizánětlivé léky a kortikosteroidy v důsledku poškození gastrointestinální sliznice;
 • Lithium vzhledem ke zvýšeným toxickým účinkům;
 • Cimetidin, schopný zvýšit plazmatické koncentrace tenoxikamu, čímž se zvyšuje výskyt vedlejších účinků.

Kontraindikace TILCOTIL ® Tenoxicam

Použití přípravku TILCOTIL ® je kontraindikováno v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z jejích pomocných látek nebo na chemicky a funkčně účinné složky, angioedém, peptický vřed, anamnézu střevního krvácení, ulcerózní kolitidu, Crohnovu chorobu nebo předchozí anamnézu. stejné patologie, cerebrovaskulární krvácení, hemoragická diatéza nebo současná antikoagulační léčba, selhání ledvin a jater.

Nežádoucí účinky - Vedlejší účinky

Klinické studie ukazují, že užívání tenoxikamu je obecně dobře snášeno a nemá klinicky významné vedlejší účinky.

I přes tyto důkazy je třeba připomenout, že tato účinná látka spadá do kategorie nesteroidních protizánětlivých léčiv, která s nimi sdílí potenciální vedlejší účinky, přítomné především u pacientů s predispozicí nebo léčbou po zvláště dlouhou dobu a při vysokých dávkách.

V těchto případech mohou být zajímavé nežádoucí účinky:

 • Gastrointestinální systém s žaludeční pyrozou, gastralgií, nevolností a zvracením, zácpou a v závažnějších případech vředy a krvácení;
 • Centrální nervový systém se zvýšeným rizikem poruch sluchu a zraku, bolestí hlavy, nespavosti, ospalosti, zmatenosti a třesů;
 • Kůže charakterizovaná erytémem, vyrážkou, kopřivkou a v nejzávažnějších případech patologií puchýřů;
 • Kardiovaskulární systém podléhající hypertenzi, šikmému edému a srdečnímu selhání.

Poznámky

TILCOTIL ® je lék na předpis.